RP III WOS 1111.2.2018 – Lista kandydatów dopuszczonych do drugiego etapu konkursu

Na podstawie art. 180 § 3 ustawy z dnia 28 stycznia 2016 r. Prawo o prokuratu­rze (Dz. U. z 2017 r., poz. 1767 z późn. zmianami) oraz § 7 ust. 2 i 3 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 2 listopada 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu i trybu przeprowadzania konkursów na stanowisko asystenta prokuratora (Dz. U. z 2016 r. poz. 1838), po stwierdzeniu, że zgłoszenia kandydatów zostały złożone w ter­minie i spełniają wymogi formalne określone w § 3 […]

Czytaj dalej

RP VI WBA 230.33.2018 – Zaproszenie na złożenie oferty na: Świadczenie usług w zakresie badań profilaktycznych dla pracowników Prokuratury Regionalnej w Szczecinie

RP VI WBA 230.33.2018 zaproszenie do złożenia oferty RP VI WBA 230.33.2018 formularz ofertowy RP VI WBA 230.33.2018 opis przedmiotu zamówienia  

Czytaj dalej

Adwokat, radca prawny, doradca podatkowy i aplikant adwokacki wśród pięciu kolejnych osób zatrzymanych w śledztwie dotyczącym działania na szkodę Zakładów Chemicznych Police S.A.

15 maja 2018 r. dokonano zatrzymania pięciu osób, w śledztwie nadzorowanym przez Prokuraturę Regionalną w Szczecinie, dotyczącym nieprawidłowości w funkcjonowaniu Zakładów Chemicznych Police S.A. i zależnej od niej senegalskiej spółki – African Investment Group S.A. Zatrzymani to: adwokat, radca prawny, doradca podatkowy, aplikant adwokacki oraz prezes spółki świadczącej usługi na rzecz Zakładów Chemicznych Police. Ponad 6 milionów dolarów szkody, pranie brudnych pieniędzy i utrudnianie śledztwa. […]

Czytaj dalej

RP III WOS 1111.2.2018 – I etap konkursu na stanowisko asystenta prokuratora w Prokuraturze Regionalnej w Szczecinie

RP III WOS 1111.2.2018  KOMUNIKAT Na podstawie § 6 i 7 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 2 listopada 2016 r. w sprawie przeprowadzania konkursu na stanowisko asystenta prokuratora (Dz. U. z 2016 r., poz. 1838) informuję, że : I etap konkursu na stanowisko  asystenta prokuratora w Prokuraturze Regionalnej w Szczecinie – polegający na : ocenie czy zgłoszenie kandydata spełnia wymogi formalne, o których mowa w 3 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 2 […]

Czytaj dalej

RP VI WBA 230.1.2018 – Zaproszenie na złożenie oferty na: „Dostawę druków prokuratorskich, opraw książkowych, kopert, okładek, teczek itp. używanych w jednostkach prokuratury”

1.Zaproszenie RP VI WBA 230.1.2018

Czytaj dalej

RP VI WBA 230.32.2018 – Zaproszenie na złożenie oferty na: „Zakup tog prokuratorskich dla Prokuratury Regionalnej w Szczecinie”

Zaproszenie do złożenia oferty z formlarzem ofertowym i opis przedmiotu zamówienia

Czytaj dalej

RP III WOS 1111.2.2018 – Konkurs na stanowisko asystenta prokuratora w Prokuraturze Regionalnej w Szczecinie

Na podstawie § 6 i 7 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 2 listopada 2016 r. w sprawie przeprowadzania konkursu na stanowisko asystenta prokuratora   ( Dz. U. z 2016 r., poz. 1838) informuję, że : I etap konkursu na stanowisko  asystenta prokuratora w Prokuraturze Regionalnej w Szczecinie – polegający na : ocenie czy zgłoszenie kandydata spełnia wymogi formalne, o których mowa w § 3 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia  2  listopada  2016 r.  w sprawie […]

Czytaj dalej

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu na „Dostawę licencji oprogramowania antywirusowego Symantec Endpoint Protection dla Prokuratury Regionalnej w Szczecinie”

Szczegóły wyboru oferty w postępowaniu na „Dostawę licencji oprogramowania antywirusowego Symantec Endpoint Protection dla Prokuratury Regionalnej w Szczecinie” znajdują się pod poniższym linkiem: Informacja z wybrania oferty

Czytaj dalej

Zaproszenie do złożenia oferty na „Dostawę licencji oprogramowania antywirusowego Symantec Endpoint Protection dla Prokuratury Regionalnej w Szczecinie”

1.Zaproszenie do złożenia oferty 2.Informacja z wybrania oferty

Czytaj dalej

Prokurator doprowadził do unieważnienia oszukańczej umowy zamiany mieszkań

Sąd Okręgowy w Szczecinie uwzględnił powództwo wniesione przez Prokuratora Regionalnego w Szczecinie ustalając, że umowa zamiany mieszkań zawarta w jednej ze szczecińskich kancelarii notarialnych jest nieważna. Sąd podzielił w całości argumentację prokuratora wskazując, że przedmiotowa umowa zamiany lokali mieszkalnych sprzeczna była zasadami współżycia społecznego. Uzasadniając wyrok Sąd powołał się na sprzeczność umowy z zasadami uczciwości, słuszności i sprawiedliwości, a także fakt rażącego pokrzywdzenia jednej ze stron umowy, wynikający […]

Czytaj dalej