Akt oskarżenia przeciwko członkom zorganizowanej grupy przestępczej handlującej substancjami psychotropowymi i środkami odurzającymi

W dniu 30 czerwca 2017 r. Prokuratura Regionalna w Szczecinie skierowała do Sądu Okręgowego w Szczecinie akt oskarżenia przeciwko 15 podejrzanym, którym łącznie zarzucono popełnienie 23 przestępstw, w tym udział w zorganizowanej grupie przestępczej zajmującej się obrotem znacznymi ilościami środków odurzających oraz psychotropowych tj. marihuany i amfetaminy oraz odpłatne udzielanie wymienionych substancji tj. o przestępstwa z art. 56 ust 1 i 3  w zbiegu z art. 59 ust 1 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii i inne. […]

Czytaj dalej

Komunikat

Zażalenia Prokuratury Regionalnej w Szczecinie na postanowienia z dnia  22.06.2017 r. Sądu Rejonowego Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie dotyczące odmowy uwzględnienia wniosków o zastosowanie tymczasowego aresztowania w śledztwie RP I Ds 78.2016. W śledztwie RP I Ds 78.2016 Prokuratury Regionalnej w Szczecinie – dotyczącym nieprawidłowości w funkcjonowaniu Grupy Azoty Zakłady Chemiczne Police S.A. prokurator złożył zażalenia do Sądu Okręgowego w Szczecinie co do wszystkich postanowień z dnia 22.06.2017 r. Sądu Rejonowego Szczecin-Prawobrzeże i Zachód […]

Czytaj dalej

Zarzuty za wyrządzenie Zakładom Chemicznym Police S.A. szkody w wysokości 30 milionów złotych

Prokuratura Regionalna w Szczecinie prowadzi śledztwo dotyczące nieprawidłowości w funkcjonowaniu Grupy Azoty Zakłady Chemiczne Police S.A. W jego toku ustalono, że na skutek przestępczej działalności członków zarządu, osób pełniących kierownicze stanowiska w spółce oraz przedstawicieli różnych spółek współpracujących z Zakładami Chemicznymi Police, spółka straciła co najmniej 30 milionów złotych i została bezpośrednio narażona na stratę kolejnych 2 milionów 500 tysięcy złotych. Zatrzymano 10 osób […]

Czytaj dalej

Zarządzenie w sprawie ustalenia dnia 16 czerwca 2017 r. dniem wolnym od pracy

RP III WOS 021.88 .2017 Z A R Z Ą D Z E N I E    Nr    88/17 PROKURATORA  REGIONALNEGO W  SZCZECINIE z  dnia 30 maja  2017 r. w  sprawie  ustalenia dnia 16 czerwca 2017 r. dniem wolnym od pracy.   Na podstawie art. 22 § 3 ustawy z dnia 28 stycznia 2016 r. Prawo o prokuraturze (Dz. U. z 2016 r., poz. 177 z późn. zmianami) oraz § 56 ust. 1 […]

Czytaj dalej

Zarządzenie w sprawie ustalenia godzin urzędowania oraz przyjęć interesantów w Prokuraturze Regionalnej w Szczecinie.

RP III WOS 021.83.2017 Z A R Z Ą D Z E N I E    Nr   83/17 PROKURATORA REGIONALNEGO W SZCZECINIE z dnia   25  maja 2017 r. w sprawie ustalenia godzin urzędowania oraz przyjęć interesantów w Prokuraturze Regionalnej w Szczecinie. Na podstawie § 50 pkt 2 oraz § 55 ust. 3 i 4 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 kwietnia 2016 r. – Regulamin wewnętrznego urzędowania powszechnych jednostek organizacyjnych […]

Czytaj dalej

Komunikat

Prokuratura Regionalna w Szczecinie za sygn. RP I Ds. 25.2017 nadzoruje śledztwo, w toku którego funkcjonariusze CBA Delegatury w Szczecinie zatrzymali kapitana jachtowego – armatora jednego z większych i najszybszych jachtów na Pomorzu Zachodnim. Zatrzymany za korzystną dla niego decyzję i zasponsorowanie mu przez spółkę Skarbu Państwa udziału w regatach The Tall Ships Races 2017 i regatach oceanicznych na Pacyfiku oferował korzyść majątkową w postaci pieniędzy. Funkcjonariusze CBA ustalili, iż w/w  […]

Czytaj dalej

Komunikat

ZARZĄDZENIE  NR   53/2017 PROKURATORA REGIONALNEGO W SZCZECINIE z dnia 24  marca 2017 r.  w sprawie ustalenia dnia 2 maja 2017 r. dniem wolnym od pracy   Na podstawie art. 18 § 1 ustawy z dnia 28 stycznia 2016 r . – Prawo o prokuraturze (Dz.U. poz. 177 z późn. zm.) zarządza się, co następuje: Ustala się dzień 2 maja 2017 r. dniem wolnym od pracy […]

Czytaj dalej

Komunikat

W związku z artykułem prasowym dotyczącym śledztwa w sprawie kredytów denominowanych lub indeksowanych do waluty obcej, który ukazał się w dniu  9 marca 2017 r. na stronach internetowych tvn24, uprzejmie informuję, że nie jest prawdą, że wszczęte w dniu 17 czerwca 2016 r. śledztwo koncentruje jedynie na zabezpieczaniu konkretnych umów klientów banków w celu dokonania oceny, czy przy zawieraniu ww. umów doszło do zatajenia faktycznych konsekwencji finansowych wynikających z wypłaty udzielonego kredytu […]

Czytaj dalej

Komunikat

Prokuratura Regionalna w Szczecinie w ramach prowadzonego śledztwa dotyczącego zorganizowanej grupy przestępczej działającej  na terenie Polski oraz poza granicami kraju zajmującej się wyłudzeniami podatku VAT, akcyzowego, w związku z pozorowaniem sprzedaży oleju opałowego między innymi z Niemiec na Litwę, podczas gdy olej ten był odbarwiany, a następnie sprzedawany na terenie Polski, jako olej napędowy w dniach 20 – 21 lutego 2017r. wspólnie z funkcjonariuszami CBŚP Wydziału w Koszalinie Zarządu […]

Czytaj dalej

Komunikat

                         „ Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem”   W dniach 20 lutego 2017r. do 26 lutego 2017r. obchodzony będzie w Polsce „Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem”. Przedsięwzięcie to jest realizowane przez Ministerstwo Sprawiedliwości przy udziale prokuratorów, sędziów, policji, prawniczych samorządów zawodowych, organizacji pozarządowych. Do akcji włączają się osoby i podmioty, których wiedza może służyć wsparciu ofiary przestępstwa. Głównym celem przedsięwzięcia jest zwrócenie szczególnej […]

Czytaj dalej