Komunikat – akt oskarżenia w sprawie RP I Ds. 98.2016

Stosownie do treści art. 131 § 2 i 3 kpk w zw. z art. 334 § 2 kpk Prokuratura Regionalna w Szczecinie zawiadamia pokrzywdzonych działalnością funkcjonariuszy Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego oraz Komisji Nadzoru Finansowego w związku z szeregiem zaniedbań funkcjonariuszy publicznych umożliwiających kontynuowanie przestępczej działalności SKOK w Wołominie, iż w dniu 14 stycznia 2021 r. za sygn. RP I Ds. 98.2016 do Sądu Rejonowego dla Warszawy Śródmieścia w Warszawie został skierowany akt oskarżenia przeciwko Andrzejowi J. […]

Czytaj dalej

RP III WOS 1111.6.2020 – wyniki drugiego etapu konkursu dla kandydatów na stanowisko młodszego referenta Prokuratury Regionalnej w Szczecinie

RP III WOS 1111.6.2020 W wyniku przeprowadzonego w dniu 23 grudnia 2020 r. drugiego etapu konkursu dla kandydatów na stanowisko młodszego referenta Prokuratury Regionalnej w Szczecinie Komisja konkursowa  ustaliła następującą listę kandydatów dopuszczonych do trzeciego etapu konkursu: Mariusz Szymański, Monika Lipska. Trzeci etap konkursu zostanie przeprowadzony w dniu 19 stycznia 2020 r. w siedzibie Prokuratury Regionalnej  w Szczecinie, ulica Mickiewicza 153 sala 129 o godz. 09.00 –  i będzie obejmował rozmowę […]

Czytaj dalej

RP III WOS 1113.6.2020 – Zakończenie procesu naboru

Prokurator Regionalny informuje, że zakończył proces naboru sekretarki/sekretarza w prokuraturze Regionalnej w Szczecinie ogłoszone w dniu 9 listopada 2020 r. W następstwie postępowania rekrutacyjnego zakwalifikowano do zatrudnienia jedną osobę – panią Magdalenę Pańpuch.   Prokurator Regionalny Artur Maludy

Czytaj dalej

RP III WOS 1111.9.2020 – KONKURS NA STAŻ URZĘDNICZY NA STANOWISKO AUDYTORA WEWNĘTRZNEGO W PROKURATURZE REGIONALNEJ W SZCZECINIE

Prokurator Regionalny w Szczecinie na podstawie art. 3b ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o pracownikach sądów i prokuratury (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 577) oraz rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 stycznia 2008 r. w sprawie szczegółowego trybu i sposobu przeprowadzania konkursów na staż urzędniczy w sądzie i prokuraturze (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 400)  ogłasza konkurs na staż urzędniczy na stanowisko audytora wewnętrznego w Prokuraturze Regionalnej w Szczecinie   Nazwa i adres prokuratury: Prokuratura Regionalna w Szczecinie, ul. Adama Mickiewicza […]

Czytaj dalej

RP VI WBA 230.34.2020 – zaproszenie do złożenia oferty na: Roczna obsługa serwisowa oprogramowania systemu ENOVA użytkowanego w Prokuraturze Regionalnej w Szczecinie

Szczegóły postępowania zamieszczono w poniższych załącznikach: 01. Zaproszenie do złożenia oferty -Enova 02. Załącznik nr 1 do zaproszenia – formularz ofertowy Enova

Czytaj dalej

RP VI WBA 261.26.2020 – Protokół z jawnego otwarcia ofert w postępowaniu przetargowym pn.: Usługa ochrony fizycznej osób, mienia i obiektu Prokuratury Regionalnej w Szczecinie przy ul. Mickiewicza 151d, 153 i Brzozowskiego 1, 2

Szczegóły zamieszczono w poniższym załączniku: 90.Protkół z jawnego otwarcia  

Czytaj dalej

RP VI WBA 261.25.2020 – Protokół z jawnego otwarcia ofert w postępowaniu przetargowym pn.: Świadczenie kompleksowej usługi w zakresie utrzymania czystości w obiekcie i na terenie przyległym do budynku Prokuratury Regionalnej w Szczecinie przy ul. Mickiewicza 151d, 153 i Brzozowskiego 1, 2

Szczegóły zawiera poniższy załącznik: 37.Protkół z jawnego otwarcia

Czytaj dalej

RP VI WBA 261.25.2020 – Modyfikacja treści SIWZ nr 1 i odpowiedzi na pytania nr 1 w prowadzonym postępowaniu przetargowym pn.: Świadczenie kompleksowej usługi w zakresie utrzymania czystości w obiekcie i na terenie przyległym do budynku Prokuratury Regionalnej w Szczecinie przy ul. Mickiewicza 151d, 153 i Brzozowskiego 1, 2

Szczegóły zamieszczono w poniższych załącznikach: 07.Modyfikacja nr 1 do wszystkich Wykonawców – 21.12.2020 08.Odpowiedzi na pytania nr 1 do wszystkich Wykonawców – 21.12.2020 09.Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 540550762-N-2020 z dnia 21.12.2020

Czytaj dalej
Ustawienia dostępności