RP III WOS 1111.6.2020 – I etap konkursu na staż urzędniczy na stanowisko młodszego referenta

RP III WOS 1111.6.2020   KOMUNIKAT   Na podstawie § 7 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 stycznia 2008 r. w sprawie szczegółowego trybu i sposobu przeprowadzania konkursów na staż urzędniczy w sądzie i prokuraturze (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 400) informuję, że: I etap konkursu na staż urzędniczy na stanowisko młodszego referenta polegający na selekcji wstępnej zgłoszeń kandydatów pod kątem spełnienia wymogów formalnych przystąpienia do konkursu przeprowadzony zostanie w dniu […]

Czytaj dalej

RP III WOS 1111.4.2020 – Wyniki II etapu konkursu na staż urzędniczy, docelowe stanowisko inspektora

RP III WOS 1111.4.2020   KOMUNIKAT W wyniku  przeprowadzonego II etapu konkursu  na staż urzędniczy, docelowe stanowisko inspektora w wymiarze 0,5 etatu w Wydziale VI Budżetowo-Administracyjnym Komisja konkursowa ustaliła listę kandydatów dopuszczonych do III etapu konkursu Pani Joanna Stanasiuk Trzeci etap konkursu na staż urzędniczy na docelowe stanowisko inspektora w Wydziale VI Budżetowo-Administracyjnym przeprowadzony zostanie w siedzibie Prokuratury Regionalnej  w Szczecinie w dniu 10 grudnia 2020 r. o godz.10.00 sala 129. […]

Czytaj dalej

RP VI WBA 261.17.2020 – informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty pn.: Dostawa komputerów, monitorów i laptopów

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Czytaj dalej

RP VI WBA 230.24.2020 – informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty pn.: Dostawa akcesoriów informatycznych dla Prokuratury Regionalnej w Szczecinie

Informacja zamieszczona jest w poniższym załączniku: 18.Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Czytaj dalej

RP VI WBA 230.24.2020 – Zaproszenie do złożenia oferty pn.: Dostawa akcesoriów informatycznych dla Prokuratury Regionalnej w Szczecinie

1.Zaproszenie do złożenia oferty 2.Załącznik nr 1 – formularz ofertowy – wer. edyt.

Czytaj dalej

RP VI WBA 230.23.2020 – Wybór najkorzystniejszej oferty pn.: Dostawa urządzeń wielofunkcyjnych A4 (20 szt.) dla Prokuratury Regionalnej w Szczecinie

22.Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Czytaj dalej

RP VI WBA 261.17.2020 – Protokołu z jawnego otwarcia w prowadzonym postępowaniu przetargowym pn.: Dostawa komputerów stacjonarnych, monitorów i laptopów dla Prokuratury Regionalnej w Szczecinie

11.Protokół z jawnego otwarcia

Czytaj dalej

RP VI WBA 230.23.2020 – zaproszenie do złożenia oferty pn.: Dostawa urządzeń wielofunkcyjnych A4 (20 szt.) dla Prokuratury Regionalnej w Szczecinie

Szczegóły postępowania zamieszczono w poniższych załącznikach: 1.Zaproszenie do złożenia oferty 2.Załącznik nr 1 – formularz ofertowy – wer. edyt. 3.Załącznik nr 2 – specyfikacja techniczna -wer .edyt.

Czytaj dalej

RP III WOS 1113.6.2020 – nabór na stanowisko sekretarki/sekretarza w Prokuraturze Regionalnej w Szczecinie w wymiarze 0,5 etatu

RP III  WOS  1113.6.2020 Prokurator Regionalny  w Szczecinie ogłasza  nabór na  stanowisko sekretarki/sekretarza w Prokuraturze Regionalnej w Szczecinie w wymiarze 0,5 etatu    Liczba wolnych stanowisk   –    1 Wymagania stawiane kandydatom : wykształcenie średnie, pełna zdolność do czynności prawnych, nieposzlakowana opinia, niekaralność za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe, przeciwko kandydatowi nie może być prowadzone postępowanie  o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe, znajomość obsługi […]

Czytaj dalej

RP III WOS 1111.8.2020 – konkurs na staż urzędniczy na stanowisko audytora wewnętrznego w Prokuraturze Regionalnej w Szczecinie

Prokurator Regionalny w Szczecinie na podstawie art. 3b ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o pracownikach sądów i prokuratury (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 577) oraz rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 stycznia 2008 r. w sprawie szczegółowego trybu i sposobu przeprowadzania konkursów na staż urzędniczy w sądzie i prokuraturze (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 400)  ogłasza konkurs na staż urzędniczy na stanowisko audytora wewnętrznego w Prokuraturze Regionalnej w Szczecinie   Nazwa i adres prokuratury: Prokuratura Regionalna w Szczecinie, ul. Adama Mickiewicza […]

Czytaj dalej
Ustawienia dostępności