ZARZUTY I ARESZT DLA KONKUBINY ANDRZEJA Z. ps. SŁOWIK

Prokuratura Regionalna w Szczecinie prowadzi postępowanie dotyczące zorganizowanej grupy przestępczej kierowanej między innymi przez Sebastiana W, w której strukturach funkcjonował między innymi Andrzej Z. pseudonim Słowik.   Podejrzana działała w grupie przestępczej i utrudniała postępowanie W toku prowadzonego postępowania ustalono fakt utrudniania postępowania przez Andrzeja Z. pseudonim Słowik poprzez przekazywanie poleceń dotyczących funkcjonowania grupy przestępczej swojej konkubinie –  Marcie M. Ustalenia poczynione […]

Czytaj dalej

RP VI WBA 261.13.2018 Przetarg nieograniczony na „Dostawę komputerów stacjonarnych, monitorów i urządzeń wielofunkcyjnych A4 dla Prokuratury Regionalnej w Szczecinie”

1. SIWZ 2. Ogłoszenie o zamówieniu nr 618787-N-2018 3. Załączniki Odpowiedzi na pytania nr 1 do wszystkich wykonawców

Czytaj dalej

RP VI WBA 230.48.2018 Zaproszenie do złożenia oferty pn.: „Świadczenie usługi tłumaczenia ustnego konsekutywnego z języka polskiego na język niemiecki oraz z języka niemieckiego na język polski dla Prokuratury Regionalnej w Szczecinie

1.Zaproszenie do złożenia oferty 2.Załącznik nr 1 – formularz ofertowy – wer. edyt.

Czytaj dalej

RP VI WBA 261.13.2018 – Zaproszenia do złożenia oferty na: „Dostawę oprogramowania Newton Dictate 5 wraz z konsolą SpeechMike Philips (10 szt.) dla Prokuratury Regionalnej w Szczecinie”

1.Zaproszenie do złożenia oferty z załącznikami 2.Załącznik nr 1 – formularz ofertowy – wer edyt.

Czytaj dalej

RP III WOS 1112.5.2018 Prokurator Regionalny w Szczecinie poszukuje kandydata do pracy na umowę o pracę na zastępstwo za pracownika wspomagającego pion orzeczniczy.

Wymagania stawiane kandydatom : • wykształcenie  średnie, oraz zdany egzamin maturalny, • pełna zdolność do czynności prawnych, • nieposzlakowana opinia, • niekaralność za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe, • przeciwko kandydatowi nie może być prowadzone postępowanie  o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe, • znajomość obsługi komputera, w tym systemów operacyjnych Windows i aplikacji biurowych Microsoft Office-Access, Excel, Word, • znajomość techniki […]

Czytaj dalej

RP III WOS 1111.6.2018 Konkurs na stanowisko asystenta prokuratora w Prokuraturze Regionalnej w Szczecinie

Na podstawie art. 180 § 1 i 2 ustawy z dnia 28  stycznia 2018  r. Prawo   o prokuraturze (Dz. U. z 2017 r. poz. 1767 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 2  listopada  2016 r. w sprawie przeprowadzania konkursu na stanowisko asystenta prokuratora   (Dz. U. z 2016 r.  poz. 1838) Na podstawie art. 180 § 1 i 2 ustawy z dnia 28  stycznia 2018  r. Prawo  o prokuraturze (Dz. U. z 2017 r. poz. […]

Czytaj dalej

RP VI WBA 230.05.2018 Wybór najkorzystniejszej oferty na: „Wykonanie i dostawę pieczątek, gumek, tuszownic, referentek oraz wizytówek dla Prokuratury Regionalnej w Szczecinie przy ul. Mickiewicza 153”

3.Informacja o wyborze oferty

Czytaj dalej

RP III WOS 1111.3.2018 Konkurs na staż urzędniczy na stanowisko pełnomocnika do spraw ochrony informacji niejawnych

RP III WOS 1111.4.2018  Prokurator Regionalny w Szczecinie   na podstawie art. 3b ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o pracownikach sądów i prokuratury (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 577) oraz rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 stycznia 2008 r. w sprawie szczegółowego trybu i sposobu przeprowadzania konkursów na staż urzędniczy w sądzie i prokuraturze (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 400)  ogłasza konkurs na staż urzędniczyna stanowisko pełnomocnika do spraw ochrony informacji niejawnych w Prokuraturze […]

Czytaj dalej

RP III WOS 1111.3.2018 Konkurs na staż urzędniczy na stanowisko audytora wewnętrznego

Prokurator Regionalny w Szczecinie   na podstawie art. 3b ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o pracownikach sądów i prokuratury (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 577) oraz rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 stycznia 2008 r. w sprawie szczegółowego trybu i sposobu przeprowadzania konkursów na staż urzędniczy w sądzie i prokuraturze (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 400) ogłasza konkurs na staż urzędniczyna stanowisko audytora wewnętrznego w Prokuraturze Regionalnej w Szczecinie  Nazwa i adres prokuratury: Prokuratura Regionalna w Szczecinie, […]

Czytaj dalej

RP VI WBA 230.50.2018 – Informacja o wyborze oferty na: „Usługa dzierżawy urządzeń wielofunkcyjnych A-3 dla Prokuratury Regionalnej w Szczecinie przy ul. Mickiewicza 153”

Informację o wyborze oferty zamieszczono w poniższym pliku: Informacja o wyborze oferty

Czytaj dalej