Zarządzenie w sprawie ustalenia godzin urzędowania oraz przyjęć interesantów w Prokuraturze Regionalnej w Szczecinie.

RP III WOS 021.83.2017 Z A R Z Ą D Z E N I E    Nr   83/17 PROKURATORA REGIONALNEGO W SZCZECINIE z dnia   25  maja 2017 r. w sprawie ustalenia godzin urzędowania oraz przyjęć interesantów w Prokuraturze Regionalnej w Szczecinie. Na podstawie § 50 pkt 2 oraz § 55 ust. 3 i 4 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 kwietnia 2016 r. – Regulamin wewnętrznego urzędowania powszechnych jednostek organizacyjnych […]

Czytaj dalej

Komunikat

Prokuratura Regionalna w Szczecinie za sygn. RP I Ds. 25.2017 nadzoruje śledztwo, w toku którego funkcjonariusze CBA Delegatury w Szczecinie zatrzymali kapitana jachtowego – armatora jednego z większych i najszybszych jachtów na Pomorzu Zachodnim. Zatrzymany za korzystną dla niego decyzję i zasponsorowanie mu przez spółkę Skarbu Państwa udziału w regatach The Tall Ships Races 2017 i regatach oceanicznych na Pacyfiku oferował korzyść majątkową w postaci pieniędzy. Funkcjonariusze CBA ustalili, iż […]

Czytaj dalej

Komunikat

ZARZĄDZENIE  NR   53/2017 PROKURATORA REGIONALNEGO W SZCZECINIE z dnia 24  marca 2017 r.  w sprawie ustalenia dnia 2 maja 2017 r. dniem wolnym od pracy   Na podstawie art. 18 § 1 ustawy z dnia 28 stycznia 2016 r . – Prawo o prokuraturze (Dz.U. poz. 177 z późn. zm.) zarządza się, co następuje: Ustala się dzień 2 maja 2017 r. dniem wolnym od pracy […]

Czytaj dalej

Komunikat

W związku z artykułem prasowym dotyczącym śledztwa w sprawie kredytów denominowanych lub indeksowanych do waluty obcej, który ukazał się w dniu  9 marca 2017 r. na stronach internetowych tvn24, uprzejmie informuję, że nie jest prawdą, że wszczęte w dniu 17 czerwca 2016 r. śledztwo koncentruje jedynie na zabezpieczaniu konkretnych umów klientów banków w celu dokonania oceny, czy przy zawieraniu ww. umów doszło do zatajenia faktycznych konsekwencji finansowych wynikających z wypłaty udzielonego […]

Czytaj dalej

Komunikat

Prokuratura Regionalna w Szczecinie w ramach prowadzonego śledztwa dotyczącego zorganizowanej grupy przestępczej działającej  na terenie Polski oraz poza granicami kraju zajmującej się wyłudzeniami podatku VAT, akcyzowego, w związku z pozorowaniem sprzedaży oleju opałowego między innymi z Niemiec na Litwę, podczas gdy olej ten był odbarwiany, a następnie sprzedawany na terenie Polski, jako olej napędowy w dniach 20 – 21 lutego 2017r. wspólnie z funkcjonariuszami CBŚP Wydziału w Koszalinie Zarządu […]

Czytaj dalej

Komunikat

                         „ Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem”   W dniach 20 lutego 2017r. do 26 lutego 2017r. obchodzony będzie w Polsce „Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem”. Przedsięwzięcie to jest realizowane przez Ministerstwo Sprawiedliwości przy udziale prokuratorów, sędziów, policji, prawniczych samorządów zawodowych, organizacji pozarządowych. Do akcji włączają się osoby i podmioty, których wiedza może służyć wsparciu ofiary przestępstwa. Głównym celem przedsięwzięcia jest zwrócenie […]

Czytaj dalej

Komunikat

Prokuratura Regionalna w Szczecinie w związku z prowadzonym postępowaniem dotyczącym zorganizowanej grupy przestępczej zajmującej się procederem polegającym na uszczupleniu należności podatkowych – podatku akcyzowego i opłaty paliwowej poprzez pozorowaną sprzedaż oleju smarowego i faktyczną sprzedaż tego oleju na terenie Kraju,  jako oleju napędowego po uprzednim dodaniu do oleju smarowego dodatków uszlachetniających, odbiorcom indywidualnym, w tym za pośrednictwem stacji paliw, cały czas prowadzi czynności procesowe  zmierzające do ustalenia […]

Czytaj dalej

Komunikat

Prokuratura Regionalna w Szczecinie w ramach prowadzonego śledztwa dotyczącego zorganizowanej grupy przestępczej zajmującej się procederem polegającym na uszczupleniu należności podatkowych – podatku akcyzowego i opłaty paliwowej poprzez pozorowaną sprzedaż oleju smarowego na terenie Niemiec i Łotwy i faktyczną sprzedaży tego oleju na terenie Kraju,  jako oleju napędowego  odbiorcom indywidualnym, w tym za pośrednictwem stacji paliw,  po uprzednim dodaniu do oleju smarowego dodatków uszlachetniających w dniu 23 stycznia […]

Czytaj dalej

Komunikat

         Prokuratura Regionalna w Szczecinie w ramach prowadzonego śledztwa dotyczącego zorganizowanej grupy przestępczej zajmującej się wyłudzeniami w podatku VAT i wymuszeniami rozbójniczymi w dniach 29 stycznia 2017r. – 31 stycznia 2017r. wspólnie z CBŚP Zarządem w Szczecinie i Zarządem w Warszawie zatrzymała łącznie 17 osób, którym postawiono zarzuty kierowania zorganizowaną grupą przestępczą oraz udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, prania pieniędzy, wystawiania i posługiwania się nierzetelnymi fakturami, poświadczania nieprawdy […]

Czytaj dalej

Komunikat

                Prokuratura Regionalna w Szczecinie wspólnie z Agencją Bezpieczeństwa Wewnętrznego w Szczecinie prowadzi śledztwo dotyczące prowadzenia w okresie od 15 stycznia 2014 r. do 19 grudnia 2016 r. w Warszawie oraz na terenie Polski bez zezwolenia działalności polegającej na gromadzeniu w ramach podmiotu o nazwie Pay Trade International Club LLC środków pieniężnych innych osób fizycznych i zarządzaniu tymi środkami, w celu obciążania ich […]

Czytaj dalej