RP III WOS 1111.5.2018 – Wyniki konkursu na staż urzędniczy – docelowe stanowisko młodszy referent Prokuratury Regionalnej w Szczecinie

Na podstawie § 10 ust. 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z 17 stycznia 2008 r. w sprawie szczegółowego trybu i sposobu przeprowadzania konkursów na staż urzędniczy w sądzie i prokuraturze (Dz.U. z 2014 r. poz. 400) Prokurator Regionalny informuje, że w wyniku przeprowadzonego konkursu na na staż urzędniczy – docelowe stanowisko młodszy referent wybrano Pana Michała Gołębiowskiego. Komisja konkursowa nie ustaliła listy rezerwowej.   Prokurator Regionalny Artur Maludy

Czytaj dalej

RP III WOS 1111.8.2018 – Konkurs na staż urzędniczy na stanowisko pełnomocnika do spraw ochrony informacji niejawnych w Prokuraturze Regionalnej w Szczecinie

 Prokurator Regionalny w Szczecinie na podstawie art. 3b ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o pracownikach sądów i prokuratury (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 577) oraz rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 stycznia 2008 r. w sprawie szczegółowego trybu i sposobu przeprowadzania konkursów na staż urzędniczy w sądzie i prokuraturze (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 400) ogłasza konkurs na staż urzędniczy na stanowisko pełnomocnika do spraw ochrony informacji niejawnych w Prokuraturze Regionalnej w Szczecinie  Nazwa i adres prokuratury: […]

Czytaj dalej

RP III WOS 1111.7.2018 – Konkurs na stanowisko eksperta ds. analiz finansowo–skarbowych i ekonomicznych w Prokuraturze Regionalnej w Szczecinie

Prokurator Regionalny w Szczecinie na podstawie art. 3b ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o pracownikach sądów i prokuratury (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 577) oraz rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 stycznia 2008 r. w sprawie szczegółowego trybu i sposobu przeprowadzania konkursów na staż urzędniczy w sądzie i prokuraturze (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 400) ogłasza konkurs na staż urzędniczy na stanowisko eksperta ds. analiz finansowo–skarbowych i ekonomicznych Nazwa i adres prokuratury: Prokuratura Regionalna w Szczecinie, ul. Adama […]

Czytaj dalej

RP III WOS 1111.3.2018 – Konkurs na staż urzędniczy na stanowisko audytora wewnętrznego w Prokuraturze Regionalnej w Szczecinie

  Prokurator Regionalny w Szczecinie na podstawie art. 3b ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o pracownikach sądów i prokuratury (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 577) oraz rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 stycznia 2008 r. w sprawie szczegółowego trybu i sposobu przeprowadzania konkursów na staż urzędniczy w sądzie i prokuraturze (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 400) ogłasza konkurs na staż urzędniczy na stanowisko audytora wewnętrznego w Prokuraturze Regionalnej w Szczecinie   Nazwa i adres prokuratury: Prokuratura Regionalna […]

Czytaj dalej

Wyniki przeprowadzonego w dniu 6 grudnia 2018 r. drugiego  etapu konkursu dla kandydatów na staż urzędniczy w Prokuraturze Regionalnej w Szczecinie

W wyniku przeprowadzonego w dniu 6 grudnia 2018 r. drugiego  etapu konkursu dla kandydatów na staż urzędniczy – docelowe stanowisko młodszy referent w Prokuraturze Regionalnej w Szczecinie Komisja konkursowa  ustaliła następującą listę kandydatów dopuszczonych do drugiego etapu konkursu: Ewa Czerwińska, Michał Gołębiowski. Trzeci etap konkursu zostanie przeprowadzony w dniu 14 grudnia 2018 r. w siedzibie Prokuratury Regionalnej w Szczecinie, ulica Mickiewicza 153 sala 129 o godz. 8.30 i będzie obejmował rozmowę kwalifikacyjną.

Czytaj dalej

Akt oskarżenia w sprawie RP I Ds. 3.2017 przeciwko Sebastianowi W. o czyn z art. 258 § 1 i 3 kk i inne.

Prokuratura Regionalna w Szczecinie skierowała  w dniu 27.11.2018 r. do Sądu Okręgowego w Szczecinie, Wydziału III Karnego, akt oskarżenia w sprawie RP I Ds. 3.2017 przeciwko Sebastianowi W. podejrzanemu o czyn z art. 258 § 1 i 3 kk i inne. Aktem oskarżenia objęto łącznie 50 oskarżonych, w tym 11 osób wobec których stosowany jest środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania (w tym Sebastiana W., Teresy W., Jerzego W., Andrzeja Z. ps. Słowik, Leszka D. […]

Czytaj dalej

RP VI WBA 174.2.2018 – zaproszenie do złożenia oferty na Grupowe ubezpieczenie na życie pracowników Prokuratury Regionalnej w Szczecinie oraz ich współmałżonków/partnerów i pełnoletnich dzieci

Wszystkie szczegóły postępowania znajdują się w poniższych załącznikach: Zaproszenie do złożenia oferty Załącznik nr 3 – Formularz ofertowy  

Czytaj dalej

RP III WOS 1111.6.2018 – Komunikat

Na podstawie § 13 ust.1 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 2 listopada 2016 r. w sprawie przeprowadzania konkursu na stanowisko asystenta prokuratora (Dz. U. z 2016 r., poz. 1838) informuję, że w wyniku konkursu na stanowisko na stanowisko asystenta prokuratora w Prokuraturze Regionalnej w Szczecinie przeprowadzonego w dniach 19 października 2018 r. oraz 9 i 30 listopada 2018 r. do zatrudnienia na stanowisku asystenta prokuratora w Prokuraturze Regionalnej w Szczecinie zakwalifikowana została kandydatka, która uzyskała najwyższą liczbę punktów: Kamila Kacprzak – 48 pkt. Komisja konkursowa nie ustaliła […]

Czytaj dalej

Zaproszenie do złożenia oferty na Dostawę czasopism specjalistycznych (periodyków) i gazet codziennych dla Prokuratury Regionalnej w Szczecinie

Zaproszenie do złożenia oferty Załącznik nr 1 – formularz ofertowy Załącznik do formularza oferty

Czytaj dalej

Wynik pierwszego etapu konkursu dla kandydatów na stanowisko pełnomocnika do spraw ochrony informacji niejawnych w Prokuraturze Regionalnej w Szczecinie

W wyniku przeprowadzonego w dniu 30 listopada 2018 r. pierwszego  etapu konkursu dla kandydatów na stanowisko pełnomocnika do spraw ochrony informacji niejawnych w Prokuraturze Regionalnej w Szczecinie Komisja konkursowa  postanowiła odrzucić złożoną ofertę Pana Cezarego Lachtarę, z powodu niespełnienia niezbędnych wymagań formalnych.

Czytaj dalej
Ustawienia dostępności