RP VI WBA 230.13.2020 – zaproszenie do złożenia oferty dla zadania p.n. Świadczenie usług w zakresie badań profilaktycznych dla pracowników Prokuratury Regionalnej w Szczecinie w okresie od 01.07.2020 r. do 30.06.2022 r.

Szczegóły postępowania zawarto w poniższych załącznikach: 1. Zaproszenie do złożenia oferty -medycyna pracy 2. Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy-wer.edyt.

Czytaj dalej

RP VI WBA 230.15.2020 – Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty pn.: Dostawa komputerów stacjonarnych (10 szt.) i monitorów (20 szt.) dla Prokuratury Regionalnej w Szczecinie

Wynik postępowania przedstawiono w poniższym załączniku: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Czytaj dalej

RP III WOS 1111.4.2020 konkurs na staż urzędniczy – docelowe stanowisko inspektora – w Wydziale VI Budżetowo – Administracyjnym Prokuratury Regionalnej w Szczecinie

RP III  WOS 1111.4.2020                                  KONKURS NA STAŻ URZĘDNICZY   Na podstawie art. 3 b ust. 1 i 2 ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o pracownikach sądów i prokuratury (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 577) oraz rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 stycznia 2008 r. w sprawie szczegółowego trybu i sposobu przeprowadzania konkursów na staż urzędniczy w sądzie i prokuraturze (Dz. U. z 2014 r. poz. 400),   Prokurator Regionalny  w Szczecinie ogłasza konkurs na staż urzędniczy […]

Czytaj dalej

RP III WOS 1111.3.2020 Konkurs na staż urzędniczy na stanowisko audytora wewnętrznego

RP III WOS 1111.3.2020  Prokurator Regionalny w Szczecinie na podstawie art. 3b ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o pracownikach sądów i prokuratury (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 577) oraz rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 stycznia 2008 r. w sprawie szczegółowego trybu i sposobu przeprowadzania konkursów na staż urzędniczy w sądzie i prokuraturze (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 400) ogłasza konkurs na staż urzędniczyna stanowisko audytora wewnętrznego w Prokuraturze Regionalnej w Szczecinie  Nazwa i adres prokuratury: Prokuratura Regionalna […]

Czytaj dalej

RP VI WBA 230.15.2020 Zaproszenia do złożenia oferty na Dostawa komputerów stacjonarnych (10 szt.) i monitorów (20 szt.) dla Prokuratury Regionalnej w Szczecinie

1.Zaproszenie do złożenia oferty 2.Załącznik nr 1 – formularz ofertowy – wer. edyt.

Czytaj dalej

Komunikat

W związku z aktualną sytuacją w kraju związaną z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 tzw. koronawirusa, na podstawie zarządzenia nr 54/2020 Prokuratora Regionalnego w Szczecinie z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia przyjmowania interesantów w wyznaczone dni tygodnia przez kierownictwo i prokuratorów w Prokuraturze Regionalnej w Szczecinie [1] – w trosce o zdrowie interesantów i pracowników Prokuratury Regionalnej w Szczecinie uprzejmie informuję, że zawieszone zostały do odwołania osobiste przyjęcia interesantów w Prokuraturze Regionalnej w Szczecinie. Zaleca się korzystanie z innych […]

Czytaj dalej

Komunikat

Oświadczenia prokuratorów o członkostwie w zrzeszeniu, pełnionej funkcji, członkostwie w partii politycznej zostały zamieszczone na stronie internetowej Prokuratury Krajowej pod poniższym linkiem:   https://pk.gov.pl/prokuratura/jednostki-podlegle/prokuratura-regionalna-w-szczecinie/prokuratura-regionalna-w-szczecinie-2/oswiadczenia-majatkowe-44/oswiadczenia-o-czlonkostwie-w-zrzeszeniu-pelnionej-funkcji-czlonkostwie-w-partii-politycznej/  

Czytaj dalej

RP VI WBA 261.4.2020 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w prowadzonym postępowaniu na usługi społeczne art. 138o ustawy Pzp pn.: Usługę ochrony fizycznej osób, mienia i obiektu Prokuratury Regionalnej w Szczecinie przy ul. Mickiewicza 151d, 153 i Brzozowskiego 1, 2

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Czytaj dalej

RP VI WBA 261.3.2020 – informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w prowadzonym postępowaniu przetargowym pn.: Świadczenie kompleksowej usługi w zakresie utrzymania czystości w obiekcie i na terenie przyległym do budynku Prokuratury Regionalnej w Szczecinie przy ul. Mickiewicza 151d, 153 i ul. Brzozowskiego 1, 2.

Szczegóły w poniższym załączniku: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Czytaj dalej

RP VI WBA 261.4.2020 Informacja z otwarcia ofert w prowadzonym postępowaniu na usługi społeczne art. 138o ustawy Pzp pn.: Usługę ochrony fizycznej osób, mienia i obiektu Prokuratury Regionalnej w Szczecinie przy ul. Mickiewicza 151d, 153 i Brzozowskiego 1, 2

Informacja z otwarcia ofert

Czytaj dalej
Ustawienia dostępności