Komunikat

W związku z aktualną sytuacją w kraju związaną z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 tzw. koronawirusa, na podstawie zarządzenia nr 54/2020 Prokuratora Regionalnego w Szczecinie z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia przyjmowania interesantów w wyznaczone dni tygodnia przez kierownictwo i prokuratorów w Prokuraturze Regionalnej w Szczecinie [1] – w trosce o zdrowie interesantów i pracowników Prokuratury Regionalnej w Szczecinie uprzejmie informuję, że zawieszone zostały do odwołania osobiste przyjęcia interesantów w Prokuraturze Regionalnej w Szczecinie. Zaleca się korzystanie z innych […]

Czytaj dalej

Komunikat

Oświadczenia prokuratorów o członkostwie w zrzeszeniu, pełnionej funkcji, członkostwie w partii politycznej zostały zamieszczone na stronie internetowej Prokuratury Krajowej pod poniższym linkiem:   https://pk.gov.pl/prokuratura/jednostki-podlegle/prokuratura-regionalna-w-szczecinie/prokuratura-regionalna-w-szczecinie-2/oswiadczenia-majatkowe-44/oswiadczenia-o-czlonkostwie-w-zrzeszeniu-pelnionej-funkcji-czlonkostwie-w-partii-politycznej/  

Czytaj dalej

RP VI WBA 261.4.2020 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w prowadzonym postępowaniu na usługi społeczne art. 138o ustawy Pzp pn.: Usługę ochrony fizycznej osób, mienia i obiektu Prokuratury Regionalnej w Szczecinie przy ul. Mickiewicza 151d, 153 i Brzozowskiego 1, 2

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Czytaj dalej

RP VI WBA 261.3.2020 – informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w prowadzonym postępowaniu przetargowym pn.: Świadczenie kompleksowej usługi w zakresie utrzymania czystości w obiekcie i na terenie przyległym do budynku Prokuratury Regionalnej w Szczecinie przy ul. Mickiewicza 151d, 153 i ul. Brzozowskiego 1, 2.

Szczegóły w poniższym załączniku: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Czytaj dalej

RP VI WBA 261.4.2020 Informacja z otwarcia ofert w prowadzonym postępowaniu na usługi społeczne art. 138o ustawy Pzp pn.: Usługę ochrony fizycznej osób, mienia i obiektu Prokuratury Regionalnej w Szczecinie przy ul. Mickiewicza 151d, 153 i Brzozowskiego 1, 2

Informacja z otwarcia ofert

Czytaj dalej

RP III WOS 1111.10.2019 – zmiana terminu II etapu konkursu na stanowisko Dyrektora Finansowo – Administracyjnego w Prokuraturze Regionalnej w Szczecinie

Mając na uwadze zagrożenie epidemiologiczne w kraju, II etap konkursu na stanowisko Dyrektora Finansowo – Administracyjnego w Prokuraturze Regionalnej w Szczecinie, który miał odbyć się w dniu 25 marca 2020 r. o godz. 9.00 w siedzibie Prokuratury Regionalnej w Szczecinie, zostaje przeniesiony na inny termin. O nowym terminie konkursu kandydaci zostaną poinformowani telefonicznie. Prokurator Regionalny Artur Maludy  

Czytaj dalej

RP III WOS 1111.1.2020 – zmiana terminu II etapu konkursu na stanowisko inspektora w Wydziale VI Budżetowo – Administracyjnym w Prokuraturze Regionalnej w Szczecinie

Mając na uwadze zagrożenie epidemiologiczne w kraju, II etap konkursu na stanowisko inspektora w Wydziale VI Budżetowo – Administracyjnym w Prokuraturze Regionalnej w Szczecinie, który miał odbyć się w dniu 24 marca 2020 r. o godz. 9.00 w siedzibie Prokuratury Regionalnej w Szczecinie, zostaje przeniesiony na inny termin. O nowym terminie konkursu kandydaci zostaną poinformowani telefonicznie. Prokurator Regionalny Artur Maludy

Czytaj dalej

RP III WOS 021.54.2020 – zarządzenie w sprawie czasowego ograniczenia przyjmowania interesantów w Prokuraturze Regionalnej w Szczecinie

RP III WOS 021.54.2020   ZARZĄDZENIE Nr 54/2020 PROKURATORA REGIONALNEGO W SZCZECINIE z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia przyjmowania interesantów w wyznaczone dni tygodnia przez kierownictwo i prokuratorów w Prokuraturze Regionalnej w Szczecinie.   Na podstawie art. 23 § 3 ustawy z dnia 28 stycznia 2016 r. – Prawo o prokuraturze (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 740) w zw. z art. 3 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem […]

Czytaj dalej

RP VI WBA 261.3.2020 Informacja z otwarcia ofert w prowadzonym postępowaniu przetargowym pn.: Świadczenie kompleksowej usługi w zakresie utrzymania czystości w obiekcie i na terenie przyległym do budynku Prokuratury Regionalnej w Szczecinie

7.Informacja z otwarcia ofert

Czytaj dalej

RP VI WBA 261.4.2020 Ogłoszenie o zamówieniu w prowadzonym postępowaniu na usługi społeczne art. 138o ustawy Pzp pn.: Usługę ochrony fizycznej osób, mienia i obiektu Prokuratury Regionalnej w Szczecinie przy ul. Mickiewicza 151d, 153 i Brzozowskiego 1, 2

1.Ogłoszenie o zamówieniu 2.Załącznik nr 1 do Instrukcji – formularz ofertowy – wer. edyt. 3.Załącznik nr 2 do Instrukcji – oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia – wer. edyt. 4.Załącznik nr 3 do Instrukcji – oświadczenie o spełnieniu warunków i podmiotach trzecich – wer. edyt. 5.Załącznik nr 4 do Instrukcji – oświadczenie o grupie kapitałowej – wer. edyt. 6.Załącznik nr 5 do Instrukcji – wykaz usług – wer. edyt. 7.Załącznik nr 6 do Instrukcji – wykaz osób – wer. […]

Czytaj dalej
Ustawienia dostępności