RP VI WBA 230.62.2019 – zaproszenie do złożenia oferty pn.: Dostawa czasopism specjalistycznych (periodyków) i gazet codziennych dla Prokuratury Regionalnej w Szczecinie

Szczegóły postępowania zamieszczono w poniższych załącznikach: 1.Zaproszenie do złożenia oferty 2.Załącznik nr 1 – formularz ofertowy – wer. edyt. 3.Załącznik do formularza oferty – wer. edyt.

Czytaj dalej

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty pn.: Wykonanie corocznej usługi przeglądu stanu technicznego obiektu budowlanego Prokuratury Regionalnej w Szczecinie

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Czytaj dalej

RP VI WBA 230.40.2019 – zaproszenie do złożenia oferty pn.: Dostawa skanerów Kodak i3200 (4szt.) dla Prokuratury Regionalnej w Szczecinie

Szczegóły postępowania zawarte są w poniższych załącznikach: 1.Zaproszenie do złożenia oferty 2.Załącznik nr 1 – formularz ofertowy – wer. edyt.

Czytaj dalej

RP III WOS 005.16.2019 Spotkanie dotyczące wymiany opinii odnośnie współpracy między Państwową Komisją Badania Wypadków Morskich a Prokuraturą.

W dniu 08.11.2019r. w Prokuraturze Regionalnej w Szczecinie odbyło się spotkanie, dotyczące wymiany opinii odnośnie współpracy między Państwową Komisją Badania Wypadków Morskich a Prokuraturą. W spotkaniu uczestniczyli : – Przewodniczący Państwowej Komisji Badania Wypadków Morskich – pan Tadeusz Wojtasik, – Zastępca Przewodniczącego Państwowej Komisji Badania Wypadków Morskich – pan Grzegorz Suszczewicz, – Sekretarz Państwowej Komisji Badania Wypadków Morskich – pan […]

Czytaj dalej

RP VI WBA 174.1.2019 – informacja o przedłużeniu składania ofert pn.: Grupowe ubezpieczenie na życie pracowników Prokuratury Regionalnej w Szczecinie oraz ich współmałżonków/partnerów i pełnoletnich dzieci

20.Informacja

Czytaj dalej

RP VI WBA 230.54.2019 – zaproszenie do złożenia oferty pn.: Dostawa kalendarzy trójdzielnych na rok 2020 (490 szt.) dla Prokuratury Regionalnej w Szczecinie

1.Zaproszenie do złożenia oferty 2.Załącznik nr 1 – formularz ofertowy – wer. edyt.

Czytaj dalej

RP VI WBA 230.39.2019 – zaproszenie do złożenia oferty pn.: Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek i faksów dla Prokuratury Regionalnej w Szczecinie

1.Zaproszenie do złożenia oferty 2.Formularz ofertowy – załącznik nr 1 – wer. edyt. 3.Szacunkowe ilości – załącznik nr 3 – wer. edyt.

Czytaj dalej

RP VI WBA 230.39.2019 Unieważnienie postępowania pn.: Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek i faksów dla Prokuratury Regionalnej w Szczecinie

Unieważnienie postępowania Zestawienie ofert

Czytaj dalej
Ustawienia dostępności