RP VI WBA 230.31.2018 – wybór najkorzystniejszej oferty na „Dostawę i montaż masztu flagowego wraz z dwoma kompletami flag Polski przed siedzibą Prokuratury Regionalnej w Szczecinie przy ul. Mickiewicza 153”

Informację o rozstrzygnięciu postępowania RP VI WBA 230.31.2018 – „Dostawę i montaż masztu flagowego wraz z dwoma kompletami flag Polski przed siedzibą Prokuratury Regionalnej w Szczecinie przy ul. Mickiewicza 153” zamieszczono w poniższym pliku: Informacja o wyborze oferty Wszystkie dokumenty dotyczące przedmiotowego postępowania znajdują się w dziale „Zamówienia publiczne” – „Aktualne”. bezpośredni link: http://wp.me/p7joWv-uE

Czytaj dalej

RP III WOS 1111.5.2018 – konkurs na staż urzędniczy (na docelowe stanowisko młodszego referenta) w Prokuraturze Regionalnej w Szczecinie

RP III WOS 1111.5.2018   Prokurator Regionalny w Szczecinie na podstawie art. 3b ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o pracownikach sądów i prokuratury (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 577) oraz rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 stycznia 2008 r. w sprawie szczegółowego trybu i sposobu przeprowadzania konkursów na staż urzędniczy w sądzie i prokuraturze (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 400)  ogłasza konkurs na staż urzędniczy (na docelowe stanowisko młodszego referenta) w Prokuraturze […]

Czytaj dalej

RP VI WBA 230.47.2018 – Wybór najkorzystniejszej oferty na: „Świadczenie kompleksowej obsługi prawnej dla tut. Prokuratury Regionalnej w Szczecinie przy ul. Mickiewicza 153”

2.Informacja o wyborze oferty

Czytaj dalej

RP VI WBA 230.31.2018 – Zaproszenie do złożenia oferty na: „Dostawę i montaż masztu flagowego wraz z dwoma kompletami flag Polski przed siedzibą Prokuratury Regionalnej w Szczecinie przy ul. Mickiewicza 153”

Wszystkie dokumenty dotyczące postępowania znajdują się w poniższych odnośnikach: 1.Zaproszenie do złożenia oferty 2.Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy 2a.Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy – wer. edyt. 3.Załącznik nr 2 – projekt umowy maszt flagowy 4.Załącznik nr 3 – mapa terenu 5.Załącznik nr 4 – Opis przedmiotu zamówienia 6.Informacja o wyborze oferty

Czytaj dalej

RP VI WBA 230.31.2018 – zawiadomienie o unieważnieniu postępowania na „Dostawę i montaż masztu flagowego wraz z dwoma kompletami flag Polski przed siedzibą Prokuratury Regionalnej w Szczecinie przy ul. Mickiewicza 153”

Informację o unieważnieniu postępowania RP VI WBA 230.31.2018 – „Dostawę i montaż masztu flagowego wraz z dwoma kompletami flag Polski przed siedzibą Prokuratury Regionalnej w Szczecinie przy ul. Mickiewicza 153” zamieszczono w poniższym pliku: Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania Wszystkie dokumenty dotyczące przedmiotowego postępowania znajdują się w dziale „Zamówienia publiczne” – „Aktualne”. bezpośredni link: http://wp.me/p7joWv-u1

Czytaj dalej

RP III WOS 1111.4.2018 – konkurs na staż urzędniczy na stanowisko pełnomocnika do spraw ochrony informacji niejawnych w Prokuraturze Regionalnej w Szczecinie

RP III WOS 1111.4.2018   Prokurator Regionalny w Szczecinie   na podstawie art. 3b ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o pracownikach sądów i prokuratury (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 577) oraz rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 stycznia 2008 r. w sprawie szczegółowego trybu i sposobu przeprowadzania konkursów na staż urzędniczy w sądzie i prokuraturze (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 400) ogłasza konkurs na staż urzędniczy na stanowisko pełnomocnika do spraw ochrony informacji […]

Czytaj dalej

RP III WOS 1111.3.2018 – konkurs na staż urzędniczy na stanowisko audytora wewnętrznego w Prokuraturze Regionalnej w Szczecinie

RP III WOS 1111.3.2018   Prokurator Regionalny w Szczecinie   na podstawie art. 3b ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o pracownikach sądów i prokuratury (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 577) oraz rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 stycznia 2008 r. w sprawie szczegółowego trybu i sposobu przeprowadzania konkursów na staż urzędniczy w sądzie i prokuraturze (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 400)   ogłasza konkurs na staż urzędniczy na stanowisko audytora wewnętrznego […]

Czytaj dalej

RP VI WBA 230.47.2018 – zaproszenie do złożenia oferty na „Świadczenie kompleksowej obsługi prawnej dla Prokuratury Regionalnej w Szczecinie przy ul. Mickiewicza 153″

Wszystkie dokumenty dotyczące postępowania znajdują się w poniższych odnośnikach: 1. Zaproszenie do złożenia oferty Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy Załącznik nr 2 – Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 3 – Projekt umowy podstawowej Załącznik nr 4 – Umowa powierzenia danych  

Czytaj dalej

RP VI WBA 230.31.2018 – zaproszenie do złożenia oferty na „Dostawę i montaż masztu flagowego wraz z dwoma kompletami flag Polski przed siedzibą Prokuratury Regionalnej w Szczecinie przy ul. Mickiewicza 153”

Wszystkie dokumenty dotyczące postępowania znajdują się w poniższych odnośnikach: 1.Zaproszenie do złożenia oferty 2.Załącznik nr 1 – formularz ofertowy 2a.Załącznik nr 1 – formularz ofertowy – wer. edyt. 3.Załącznik nr 2 – projekt umowy 4.Załącznik nr 3 – mapa terenu 5.Załącznik nr 4 – opis przedmiotu umowy 6.Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

Czytaj dalej

RP III WOS 1112.3.2018 Nabór do pracy na umowę o pracę na zastępstwo.

Prokurator Regionalny  w Szczecinie  informuje, że zakończył nabór  do pracy  na umowę o pracę na zastępstwo. W wyniku naboru  zakwalifikowano do zatrudnienia w Prokuraturze Regionalnej   w Szczecinie  1 osobę na  umowę o pracę na zastępstwo.   Prokurator Regionalny Artur Maludy

Czytaj dalej