Zakup sprzętu informatycznego dla Prokuratury Regionalnej w Szczecinie

1.Zaproszenie do złożenia oferty 2.Załącznik nr 1 – formularz ofertowy 3.Załącznik nr 1 – formularz ofertowy – wer. edyt. 4.Załącznik nr 2 – projekt umowy

Czytaj dalej

Zaproszenie do złożenia oferty na Zakup skanerów Kodak i3200 (2 szt.) dla Prokuratury Regionalnej w Szczecinie

  1.Zaproszenie 2.Załącznik nr 1 – formularz ofertowy 3.Załącznik nr 1 – formularz ofertowy – wer. edyt. 4.Załącznik nr 2 – specyfikacja techniczna 5.Załącznik nr 3 – projekt umowy 6.Informacja z rozpoznania cenowego  

Czytaj dalej

Zarządzenie Prokuratora Regionalnego w sprawie ustalenia dnia 2 listopada 2017 r. dniem wolnym od pracy

Na podstawie art. 22 § 3 ustawy z dnia 28 stycznia 2016 r. Prawo o prokuraturze (Dz. U. z 2016 r., poz. 1767), § 56 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 kwietnia 2016 r. – Regulamin wewnętrznego urzędowania powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1206) oraz art. 130 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (t.j. […]

Czytaj dalej

Zatrzymania w sprawie dotyczącej zorganizowanej grupy przestępczej zajmującej się wyłudzaniem podatku VAT w obrocie wewnątrzwspólnotowym, wystawianiem fikcyjnych faktur oraz praniem brudnych pieniędzy

Prokuratur Regionalna w Szczecinie nadzoruje śledztwo  o sygn. RP I Ds 56.2017, dotyczące zorganizowanej grupy przestępczej  zajmującej    się wyłudzaniem podatku VAT w obrocie wewnątrzwspólnotowym, wystawianiem fikcyjnych faktur oraz praniem brudnych pieniędzy, tj. o czyny z art. 258 § 1 kk,  art. 299 § 1 kk, art. 62 § 2 kks  i inne . W toku przedmiotowego postępowania w dniu 18 października funkcjonariusze ABW we współpracy z Policją […]

Czytaj dalej

Komunikat

Akt oskarżenia w sprawie wyłudzeń kredytowych Szczecin,  27 września 2017 r. W dniu 5 września 2017 r. Prokuratura Regionalna w Szczecinie skierowała do Sądu Rejonowego w Świebodzinie akt oskarżenia przeciwko 5 osobom, którym łącznie zarzucono popełnienie 10 przestępstw, polegających na wyłudzaniu kredytów bankowych, na podstawie poświadczających nieprawdę dokumentów tj. o przestępstwa z art. 297§1 kk , art. 286§1 kk oraz art. 271§1 i 3 kk. W toku postępowania ustalono, że oskarżeni działali […]

Czytaj dalej

Akt oskarżenia przeciwko lekarzowi dyżurnemu specjaliście – chirurgowi ze Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Szpitala Wojewódzkiego w Koszalinie.

W dniu 26 sierpnia 2017 r. Prokuratura Regionalna w Szczecinie skierowała do Sądu Rejonowego w Koszalinie akt oskarżenia przeciwko Mariuszowi Grzegorzowi F. oskarżonemu o to, że jako lekarz dyżurny, specjalista chirurg w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym Szpitala Wojewódzkiego w Koszalinie w okresie od 30 grudnia do 31 grudnia 2013 roku mając obowiązek opieki nad pacjentem poprzez zbyt późne wykonanie badania tomografii komputerowej jamy brzusznej oraz rozpoznanie perforacji jelita grubego i wynikającego […]

Czytaj dalej

Zarządzenie w sprawie ustalenia dnia 14 sierpnia 2017 r. dniem wolnym od pracy

RP III WOS 021.112 .2017 Z A R Z Ą D Z E N I E    Nr    112/17 PROKURATORA  REGIONALNEGO W  SZCZECINIE z  dnia 27 lipca  2017 r. w  sprawie  ustalenia dnia 14 sierpnia 2017 r. dniem wolnym od pracy.   Na podstawie art. 22 § 3 ustawy z dnia 28 stycznia 2016 r. Prawo o prokuraturze (Dz. U. z 2016 r., poz. 177 z późn. zmianami) oraz § 56 ust. […]

Czytaj dalej

Akt oskarżenia przeciwko członkom zorganizowanej grupy przestępczej handlującej substancjami psychotropowymi i środkami odurzającymi

W dniu 30 czerwca 2017 r. Prokuratura Regionalna w Szczecinie skierowała do Sądu Okręgowego w Szczecinie akt oskarżenia przeciwko 15 podejrzanym, którym łącznie zarzucono popełnienie 23 przestępstw, w tym udział w zorganizowanej grupie przestępczej zajmującej się obrotem znacznymi ilościami środków odurzających oraz psychotropowych tj. marihuany i amfetaminy oraz odpłatne udzielanie wymienionych substancji tj. o przestępstwa z art. 56 ust 1 i 3  w zbiegu z art. 59 ust 1 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii i inne. […]

Czytaj dalej

Komunikat

Zażalenia Prokuratury Regionalnej w Szczecinie na postanowienia z dnia  22.06.2017 r. Sądu Rejonowego Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie dotyczące odmowy uwzględnienia wniosków o zastosowanie tymczasowego aresztowania w śledztwie RP I Ds 78.2016. W śledztwie RP I Ds 78.2016 Prokuratury Regionalnej w Szczecinie – dotyczącym nieprawidłowości w funkcjonowaniu Grupy Azoty Zakłady Chemiczne Police S.A. prokurator złożył zażalenia do Sądu Okręgowego w Szczecinie co do wszystkich postanowień z dnia 22.06.2017 r. Sądu Rejonowego Szczecin-Prawobrzeże i Zachód […]

Czytaj dalej

Zarzuty za wyrządzenie Zakładom Chemicznym Police S.A. szkody w wysokości 30 milionów złotych

Prokuratura Regionalna w Szczecinie prowadzi śledztwo dotyczące nieprawidłowości w funkcjonowaniu Grupy Azoty Zakłady Chemiczne Police S.A. W jego toku ustalono, że na skutek przestępczej działalności członków zarządu, osób pełniących kierownicze stanowiska w spółce oraz przedstawicieli różnych spółek współpracujących z Zakładami Chemicznymi Police, spółka straciła co najmniej 30 milionów złotych i została bezpośrednio narażona na stratę kolejnych 2 milionów 500 tysięcy złotych. Zatrzymano 10 osób […]

Czytaj dalej