Akt oskarżenia w sprawie łapownictwa

W dniu  29 grudnia 2017 roku Wydział I do Spraw Przestępczości Gospodarczej Prokuratury Regionalnej w Szczecinie skierował do Sądu Rejonowego Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie akt oskarżenia przeciwko Cezaremu W. o czyny z art. 296a § 2 kk w zw. z  art. 12 kk i art. 300 § 2 kk.

Czytaj dalej

Udział Zastępcy Prokuratora Regionalnego w Szczecinie w rocznej naradzie służbowej zorganizowanej przez Komendanta Wojewódzkiego Policji w Szczecinie

W dniu 11 stycznia 2018 roku Zastępca Prokuratora Regionalnego w Szczecinie Pani Prokurator Małgorzata Zapolnik uczestniczyła w rocznej naradzie zorganizowanej przez Komendanta Wojewódzkiego Policji w Szczecinie Pana Inspektora Jacka Cegiełę.

Czytaj dalej

Akt oskarżenia w sprawie oszustwa w stosunku do mienia znacznej wartości.

W dniu 29 grudnia 2017 roku Wydział I do Spraw Przestępczości Gospodarczej Prokuratury Regionalnej w Szczecinie skierował do Sądu Okręgowego w Koszalinie akt oskarżenia wobec 10 osób  oskarżonych o działanie na szkodę spółki prawa handlowego oraz osoby fizycznej, a także udzielenie pomocy do popełnienia niniejszego czynu tj. o przestępstwa z art. 286 § 1 kk w zw. z art. 294 § 1 kk w zb. z art. 270 § 1 kk w zb. […]

Czytaj dalej

Kolejne zatrzymania w sprawie tzw. „grupy pruszkowskiej”

W związku z prowadzonym przez Prokuraturę Regionalną w Szczecinie postępowaniem o sygn. RP I Ds. 3.2017 dotyczącym tzw. „grupy pruszkowskiej” w miesiącach listopad i grudzień 2017 roku dokonano zatrzymań kolejnych 12 podejrzanych. Wobec 10 osób zastosowano, zgodnie z wnioskiem prokuratora, środki zapobiegawcze w postaci tymczasowego aresztowania. Z dotychczas poczynionych w trakcie śledztwa ustaleń wynika, że w związku z działalnością grupy przestępczej kierowanej przez Sebastiana W. doszło do narażenia na uszczuplenie należności publicznoprawnych na kwotę […]

Czytaj dalej

RP VI WBA 230.07.2018 – Świadczenie kompleksowej obsługi prawnej Prokuratury Regionalnej w Szczecinie

Termin składania  „Formularza ofertowego”  upływa w dniu 30 stycznia 2018 r. Wszystkie dokumenty dotyczące postępowania znajdują się w poniższych odnośnikach: 1.Zaproszenie 2.Załącznik nr 2 – wer. edytowalna  

Czytaj dalej

Akt oskarżenia w sprawie nieumyślnego narażenia pacjenta na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu

  Prokuratura Regionalna w Szczecinie  w dniu 28 grudnia 2017 roku skierowała do Sądu Rejonowego w Słubicach akt oskarżenia przeciwko lekarzowi Szpitalnego Oddziału Ratunkowego  w Szpitalu Powiatowym, który nieumyślnie naraził pacjenta szpitala na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu w ten sposób, że dokonał błędnej oceny stanu jego zdrowia rozpoznając zgagę i refluks żołądkowy, po uprzedniej niewłaściwej ocenie wyniku badania EKG i uznaniu go […]

Czytaj dalej

Akt oskarżenia w sprawie nielegalnego wytwarzania i obrotu olejem napędowym i opałowym.

W dniu  8 grudnia 2017 roku Prokuratura Regionalna w Szczecinie skierowała do Sądu Okręgowego w Szczecinie akt oskarżenia przeciwko Edwardowi B. i dziewięciu innym osobom oskarżonym o mające miejsce w okresie od  co najmniej końca 2003 r. do maja 2009 r. nielegalne wytwarzanie i obrót olejem opałowym i napędowym oraz jego legalizację. W toku śledztwa ustalono, że działalność przestępcza prowadzona na terenie Szczecina oraz w innych miejscowościach na terenie kraju, ukierunkowana była na przestępne przejęcie świadczeń […]

Czytaj dalej

Akt oskarżenia w sprawie grupy przestępczej zajmującej się nielegalną produkcją, zakupem, sprzedażą i dystrybucją wyrobów tytoniowych oraz organizowaniem i współfinansowaniem nielegalnej fabryki papierosów

Szczecin,  3 listopada 2017 r. W dniu  24 października 2017 r. Prokuratura Regionalna w Szczecinie skierowała do Sądu Okręgowego w Szczecinie akt oskarżenia przeciwko 6 osobom, którym łącznie zarzucono popełnienie 12 przestępstw, w tym polegających na udziale w zorganizowanej grupie przestępczej, której celem było nabywanie, produkcja i dalsza sprzedaż wyrobów tytoniowych nieoznaczonych znakami skarbowymi akcyzy, jak również organizowanie i współfinansowanie nielegalnej fabryki papierosów. W toku postępowania  ustalono, że proceder przestępczy […]

Czytaj dalej

Zarządzenie Prokuratora Regionalnego w sprawie ustalenia dnia 2 listopada 2017 r. dniem wolnym od pracy

Na podstawie art. 22 § 3 ustawy z dnia 28 stycznia 2016 r. Prawo o prokuraturze (Dz. U. z 2016 r., poz. 1767), § 56 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 kwietnia 2016 r. – Regulamin wewnętrznego urzędowania powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1206) oraz art. 130 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (t.j. […]

Czytaj dalej

Zatrzymania w sprawie dotyczącej zorganizowanej grupy przestępczej zajmującej się wyłudzaniem podatku VAT w obrocie wewnątrzwspólnotowym, wystawianiem fikcyjnych faktur oraz praniem brudnych pieniędzy

Prokuratur Regionalna w Szczecinie nadzoruje śledztwo  o sygn. RP I Ds 56.2017, dotyczące zorganizowanej grupy przestępczej  zajmującej    się wyłudzaniem podatku VAT w obrocie wewnątrzwspólnotowym, wystawianiem fikcyjnych faktur oraz praniem brudnych pieniędzy, tj. o czyny z art. 258 § 1 kk,  art. 299 § 1 kk, art. 62 § 2 kks  i inne . W toku przedmiotowego postępowania w dniu 18 października funkcjonariusze ABW we współpracy z Policją […]

Czytaj dalej