Komunikat

ZARZĄDZENIE  NR   53/2017 PROKURATORA REGIONALNEGO W SZCZECINIE z dnia 24  marca 2017 r.  w sprawie ustalenia dnia 2 maja 2017 r. dniem wolnym od pracy   Na podstawie art. 18 § 1 ustawy z dnia 28 stycznia 2016 r . – Prawo o prokuraturze (Dz.U. poz. 177 z późn. zm.) zarządza się, co następuje: Ustala się dzień 2 maja 2017 r. dniem wolnym od pracy […]

Czytaj dalej

Komunikat

W związku z artykułem prasowym dotyczącym śledztwa w sprawie kredytów denominowanych lub indeksowanych do waluty obcej, który ukazał się w dniu  9 marca 2017 r. na stronach internetowych tvn24, uprzejmie informuję, że nie jest prawdą, że wszczęte w dniu 17 czerwca 2016 r. śledztwo koncentruje jedynie na zabezpieczaniu konkretnych umów klientów banków w celu dokonania oceny, czy przy zawieraniu ww. umów doszło do zatajenia faktycznych konsekwencji finansowych wynikających z wypłaty udzielonego […]

Czytaj dalej

Komunikat

Prokuratura Regionalna w Szczecinie w ramach prowadzonego śledztwa dotyczącego zorganizowanej grupy przestępczej działającej  na terenie Polski oraz poza granicami kraju zajmującej się wyłudzeniami podatku VAT, akcyzowego, w związku z pozorowaniem sprzedaży oleju opałowego między innymi z Niemiec na Litwę, podczas gdy olej ten był odbarwiany, a następnie sprzedawany na terenie Polski, jako olej napędowy w dniach 20 – 21 lutego 2017r. wspólnie z funkcjonariuszami CBŚP Wydziału w Koszalinie Zarządu […]

Czytaj dalej

Komunikat

                         „ Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem”   W dniach 20 lutego 2017r. do 26 lutego 2017r. obchodzony będzie w Polsce „Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem”. Przedsięwzięcie to jest realizowane przez Ministerstwo Sprawiedliwości przy udziale prokuratorów, sędziów, policji, prawniczych samorządów zawodowych, organizacji pozarządowych. Do akcji włączają się osoby i podmioty, których wiedza może służyć wsparciu ofiary przestępstwa. Głównym celem przedsięwzięcia jest zwrócenie […]

Czytaj dalej

Komunikat

Prokuratura Regionalna w Szczecinie w związku z prowadzonym postępowaniem dotyczącym zorganizowanej grupy przestępczej zajmującej się procederem polegającym na uszczupleniu należności podatkowych – podatku akcyzowego i opłaty paliwowej poprzez pozorowaną sprzedaż oleju smarowego i faktyczną sprzedaż tego oleju na terenie Kraju,  jako oleju napędowego po uprzednim dodaniu do oleju smarowego dodatków uszlachetniających, odbiorcom indywidualnym, w tym za pośrednictwem stacji paliw, cały czas prowadzi czynności procesowe  zmierzające do ustalenia […]

Czytaj dalej

Komunikat

Prokuratura Regionalna w Szczecinie w ramach prowadzonego śledztwa dotyczącego zorganizowanej grupy przestępczej zajmującej się procederem polegającym na uszczupleniu należności podatkowych – podatku akcyzowego i opłaty paliwowej poprzez pozorowaną sprzedaż oleju smarowego na terenie Niemiec i Łotwy i faktyczną sprzedaży tego oleju na terenie Kraju,  jako oleju napędowego  odbiorcom indywidualnym, w tym za pośrednictwem stacji paliw,  po uprzednim dodaniu do oleju smarowego dodatków uszlachetniających w dniu 23 stycznia […]

Czytaj dalej

Komunikat

         Prokuratura Regionalna w Szczecinie w ramach prowadzonego śledztwa dotyczącego zorganizowanej grupy przestępczej zajmującej się wyłudzeniami w podatku VAT i wymuszeniami rozbójniczymi w dniach 29 stycznia 2017r. – 31 stycznia 2017r. wspólnie z CBŚP Zarządem w Szczecinie i Zarządem w Warszawie zatrzymała łącznie 17 osób, którym postawiono zarzuty kierowania zorganizowaną grupą przestępczą oraz udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, prania pieniędzy, wystawiania i posługiwania się nierzetelnymi fakturami, poświadczania nieprawdy […]

Czytaj dalej

Komunikat

                Prokuratura Regionalna w Szczecinie wspólnie z Agencją Bezpieczeństwa Wewnętrznego w Szczecinie prowadzi śledztwo dotyczące prowadzenia w okresie od 15 stycznia 2014 r. do 19 grudnia 2016 r. w Warszawie oraz na terenie Polski bez zezwolenia działalności polegającej na gromadzeniu w ramach podmiotu o nazwie Pay Trade International Club LLC środków pieniężnych innych osób fizycznych i zarządzaniu tymi środkami, w celu obciążania ich […]

Czytaj dalej

Komunikat

24 stycznia 2017 roku KOMUNIKAT W dniu 20 stycznia 2017 roku w auli Izby Skarbowej w Szczecinie z inicjatywy Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie odbyła się roczna narada poświęcona podsumowaniu pracy Policji zachodniopomorskiej w roku 2016. W naradzie wzięli udział Zastępca Komendanta Głównego Policji – nadinsp. Helena Michalak, kierownictwo Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie, Komendanci Miejscy, Powiatowi Policji województwa zachodniopomorskiego, kadra kierownicza jednostek […]

Czytaj dalej

Komunikat

         Prokuratura Regionalna w Szczecinie w okresie pomiędzy 13 grudnia 2016 roku a 30 grudnia 2016 roku zatrzymała wspólnie z Komendą Wojewódzką Policji w Szczecinie 5 osób działających w zorganizowanej grupie przestępczej zajmującej się między innymi przejmowaniem mieszkań, w wyniku udzielania pożyczek gotówkowych. W wśród zatrzymanych osób był były asesor komorniczy Artur P, który kierował tą zorganizowana grupą przestępczą, jak również udzielał samodzielnie jako […]

Czytaj dalej