Ilustracja - wycinek ostemplowanej koperty
Zamówienia publiczne - aktualne

Ap III G 27.11.15 – Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury

Opublikowano 2 marca 2016 r., o godz. 14:15 przez

Wszystkie dokumenty dotyczące przetargu znajdują w poniższych archiwach:

1. Ap III G 27.11.15 Ogłˆoszenie o zamówieniu.pdf
2. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA.pdf
2.1. Zaˆłącznik nr 1 do SIWZ – formularz oferty.pdf
2.2. Zaˆłącznik 1A do SIWZ – kalkulacja cenowa (wersja edytowalna).xls
2.2. Zaˆłącznik nr 1A do SIWZ – kalkulacja cenowa.pdf
2.3. Zaˆłącznik nr 2 do SIWZ – o˜świadczenie o braku podstaw do wykluczenia.pdf
2.4. Zaˆłącznik nr 3 do SIWZ – lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitaˆłowej.pdf
2.5. Zaˆłącznik nr 4 do SIWZ – oś˜wiadczenie o spełˆnieniu warunków udziaˆłu w postępowaniu.pdf
2.6. Zaˆłącznik nr 5 do SIWZ – wykaz gˆłównych usˆug.pdf
2.7. Zaˆłącznik nr 6 do SIWZ – istotne postanowienia umowy.pdf
2.8. Zaˆłącznik nr 7 do SIWZ – zobowiązanie do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów ….pdf
2.9. Zaˆłącznik nr 8 do SIWZ – wykaz pjo prokuratury – pˆłatników faktur VAT.pdf
2.10. Zaˆłącznik nr 9 do SIWZ – wykaz punktów odbioru i nadania.pdf
2.11. Zaˆłącznik nr 10 do SIWZ – wykaz placówek wykonawcy.pdf
2.12. Zaˆłącznik nr 11 do SIWZ – opis przedmiotu zamówienia.pdf

3. Wyjaśnienie nr 1

4. Zawiadomienie o złożeniu odwołania

5. Zawiadomienie o złożeniu odwołania

6. Informacja

7._Modyfikacja_nr_1

8._Zaˆłącznik_nr_1_do_Modyfikacji_nr_1-Zaˆłącznik_nr_1A_do_SIWZ_-_kalkulacja_cenowa

9._Zaˆłącznik_nr_2_do_Modyfikacji_nr_1-Zaˆłącznik_nr_10_do_SIWZ

10._Zaˆłącznik_nr_3_do_Modyfikacji_nr_1-Zaˆłącznik_nr_12_do_SIWZ

11._Zaˆłącznik_nr_4_do_Modyfikacji_nr_1-Zaˆłącznik_nr_8_do_SIWZ

12._Zaˆłącznik_nr_5_do_Modyfikacji_nr_1-Zaˆłącznik_nr_9_do_SIWZ

13._Zaˆłącznik_nr_1_do_Modyfikacji_nr_1-Zaˆłącznik_nr_1A_do_SIWZ_-_wersja_edytowalna

14._Zaˆłącznik_nr_4_do_Modyfikacji_nr_1-Zaˆłącznik_nr_8_do_SIWZ_-_wersja_edytowalna

15._Zaˆłącznik_nr_5_do_Modyfikacji_nr_1-Zaˆłącznik_nr_9_do_SIWZ_-_wersja_edytowalna

16._Zmiana_ogłˆoszenia_nr_1_do_Modyfikacji_nr_1

17. Pytania nr 1

18. Modyfikacja nr 2

19. Załącznik nr 1 do Modyfikacji nr 2-Załącznik nr 1A do SIWZ – kalkulacja cenowa

20. Załącznik nr 1 do Modyfikacji nr 2-Załącznik nr 1A do SIWZ – wersja edytowalna

21. Zmiana ogłoszenia nr 2 do Modyfikacji nr 2

22. Załącznik nr 1 do SIWZ – formularz oferty – wersja edytowalna

23. Załącznik nr 2 do SIWZ – oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia – wersja edytowalna

24. Załącznik nr 3 do SIWZ – lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej – wersja edytowalna

25. Załącznik nr 4 do SIWZ – oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu – wersja edytowalna

26. Załącznik nr 5 do SIWZ – wykaz głównych usług – wersja edytowalna

27. Pytania nr 2

28. Modyfikacja nr 3

29. Zmiana ogłoszenia nr 3 do Modyfikacji nr 3

30. Pytania nr 3

31. Modyfikacja nr 4
32. Załącznik nr 1 do Modyfikacji nr 4-Załącznik nr 1A do SIWZ – kalkulacja cenowa
33. Załącznik nr 1 do Modyfikacji nr 4-Załącznik nr 1A do SIWZ – wersja edytowalna
34. Zmiana ogłoszenia nr 4 do Modyfikacji nr 4
35. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Ustawienia dostępności