Odsłonięcie nowej nazwy prokuratury
Komunikat

Inauguracja Prokuratury Regionalnej

Opublikowano 4 marca 2016 r., o godz. 10:30 przez

W związku z wchodzącą dzisiaj w życie ustawą z dnia 28 stycznia 2016 r. Prawo o prokuraturze (Dz. U. 2016, poz. 177) oraz ustawą z dnia 28 stycznia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o prokuraturze (Dz. U. 2016, poz. 178) i utworzeniu Prokuratury Regionalnej w Szczecinie w miejsce dotychczasowej Prokuratury Apelacyjnej w Szczecinie odbyła się inauguracja działalności Prokuratury Regionalnej w Szczecinie. Wzięli w niej udział: Wicewojewoda Zachodniopomorski Marek Subocz, Prezydent Miasta Szczecina Piotr Krzystek, Sekretarz Urzędu Miasta Szczecina Ryszard Słoka, Prezes Sądu Apelacyjnego w Szczecinie Ryszard Iwankiewicz, Prezes Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie Grzegorz Jankowski, Komendant Wojewódzki Policji w Szczecinie nadinsp. Jarosław Sawicki, Prokurator Okręgowy w Szczecinie Dariusz Wiśniewski i Dziekan Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego prof. dr hab. Zbigniew Kuniewicz.

Prokurator Józef Skoczeń poinformował gości o funkcjonowaniu dotychczasowej Prokuratury Apelacyjnej w Szczecinie, podsumowując jej działalność przez ponad 11 lat, od utworzenia 1 stycznia 2005 r. Krótko przedstawił także zadania prokuratur regionalnych i Wydziałów Zamiejscowych Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej.

Wicewojewoda Zachodniopomorski w swoim wystąpieniu podkreślił bardzo dobrą pracę prokuratorów Prokuratury Apelacyjnej w Szczecinie, życząc równie dobrych wyników rozpoczynającej od dzisiaj pracę Prokuraturze Regionalnej w Szczecinie.

Ustawienia dostępności