Front Prokuratury Regionalnej w Szczecinie
Komunikat

Komunikat

Opublikowano 23 marca 2016 r., o godz. 15:33 przez

W związku z wygaśnięciem – na podstawie przepisu art. 51 § 1 ustawy z dnia 28 stycznia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o prokuraturze – kadencji Prokuratora Apelacyjnego w Szczecinie i zakończeniem wykonywania zadań prokuratora regionalnego, Pan prokurator Józef Skoczeń skierował do wszystkich prokuratorów prokuratur rejonowych oraz prokuratorów okręgowych w Gorzowie Wielkopolskim, Koszalinie i Szczecinie podziękowania za współpracę oraz bardzo dobre wykonywanie obowiązków służbowych.

Podziękował także za współpracę wszystkim kierownikom instytucji  z obszaru właściwości Prokuratury Regionalnej w Szczecinie – Prezesom Sądu Apelacyjnego w Szczecinie, Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie, Sądu Okręgowego w Gorzowie Wielkopolskim, Koszalinie i Szczecinie, Wojewodzie Zachodniopomorskiemu, Prezydentowi Miasta Szczecin, Prezydentowi Miasta Świnoujście, Komendantowi Wojewódzkiemu Policji w Szczecinie, Dyrektorowi Delegatury ABW Szczecinie, Dyrektorowi  Delegatury Centralnego Biura Antykorupcyjnego w Szczecinie, Naczelnikom Zarządu w Szczecinie i Gorzowie Wielkopolskim Centralnego Biura Śledczego Policji, Dyrektorowi Urzędu Kontroli Skarbowej w Szczecinie, Dyrektorowi Urzędu Morskiego w Szczecinie, Dziekanowi Okręgowej Izby Radców Prawnych w Szczecinie, Dziekanowi Okręgowej Rady Adwokackiej w Szczecinie, Dziekanowi Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego i Prezesowi Stowarzyszenia „SOS dla Rodziny”.

Osobiście takie podziękowania dla wszystkich prokuratorów Pan prokurator Józef Skoczeń złożył na ręce prokuratorów Prokuratury Rejonowej Szczecin-Prawobrzeże w Szczecinie.

Pan prokurator Józef Skoczeń skierował również pisma do przedstawicieli lokalnych mediów, dziękując dziennikarzom za obiektywne i profesjonalne prezentowanie pracy prokuratury w mediach regionalnych i ogólnopolskich.

Ustawienia dostępności