nominacja RP - banner
Komunikat

Komunikat

Opublikowano 24 marca 2016 r., o godz. 12:18 przez

Dzisiaj, 24 marca 2016 r. Zastępca Prokuratora Generalnego Robert Hernand w siedzibie Prokuratury Regionalnej w Szczecinie wręczył dekrety powołujące z dniem 24 marca 2016 r. do pełnienia funkcji Prokuratora Regionalnego w Szczecinie Panu Arturowi Maludemu i funkcji Zastępcy Prokuratora Regionalnego w Szczecinie Pani Wioletcie Mazurek.

Pani prokurator Aldona Lema została powołana do pełnienia funkcji Naczelnika Zachodniopomorskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Szczecinie.

Równocześnie od 24 marca 2016 r. powierzono pełnienie funkcji Prokuratora Okręgowego w Szczecinie  Pani Iwonie Chrobak-Farquharson.

Ustawienia dostępności