Komunikat

Przywrócenie do czynnej służby na stanowisku prokuratora

Opublikowano 2 czerwca 2016 r., o godz. 18:36 przez

1 czerwca 2016 r. Prokurator Regionalny w Szczecinie Pan Artur Maludy wręczył Pani prokurator Bogusławie Zapaśnik dekret przywracający Panią prokurator z dniem 1 czerwca 2016 r. do czynnej służby na stanowisku prokuratora Prokuratury Regionalnej w Szczecinie.
Pani Bogusława Zapaśnik pracowała w powszechnych jednostkach organizacyjnych prokuratury od 1 września 1982 r. Od 4 maja 1995 r. Pani prokurator wykonywała obowiązki w Prokuraturze Wojewódzkiej w Szczecinie w Wydziale VI ds. Przestępczości Zorganizowanej, a następnie od 1 kwietnia 2000 r. w Wydziale VI ds. Przestępczości Zorganizowanej Prokuratury Okręgowej w Szczecinie, gdzie prowadziła poważne sprawy dotyczące zorganizowanych grup przestępczych o charakterze zbrojnym, doprowadzając do skazania członków związku przestępczego. Ponadto nadzorowała śledztwa o wielowątkowych i skomplikowanych stanach faktycznych i prawnych.
Pani prokurator Bogusława Zapaśnik z dniem 15 grudnia 2004 r. została powołana na stanowisko prokuratora Prokuratury Apelacyjnej w Poznaniu, a następnie z dniem 1 stycznia 2005 r. przeniesiona na stanowisko prokuratora Prokuratury Apelacyjnej w Szczecinie, gdzie pracowała do 21 kwietnia 2014 r. Następnie z dniem 22 kwietnia 2014 r. przeniesiona została w stan spoczynku.

Ustawienia dostępności