widok paneli fotowoltaicznych
Zamówienia publiczne - aktualne

PA III G 27.3.2016 – Zakup i montaż systemu modułów fotowoltaicznych na budynku Prokuratury Regionalnej w Szczecinie przy ul. Mickiewicza 153

Opublikowano 9 czerwca 2016 r., o godz. 09:02 przez

1. PA III G 27.3.2016 Ogłoszenie o zamówieniu

2. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

2.1. Załącznik nr 1 do SIWZ – formularz oferty – wersja edytowalna

2.1. Załącznik nr 1 do SIWZ – formularz oferty

2.2. Załącznik nr 1.1 do SIWZ – wykaz cen – wersja edytowalna

2.2. Załącznik nr 1.1 do SIWZ – wykaz cen

2.3. Załącznik nr 2 do SIWZ – oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia – wersja edytowalna

2.3. Załącznik nr 2 do SIWZ – oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

2.4. Załącznik nr 3 do SIWZ – oświadczenie o grupie kapitałowej – wersja edytowalna

2.4. Załącznik nr 3 do SIWZ – oświadczenie o grupie kapitałowej

2.5. Załącznik nr 4 do SIWZ – oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu – wersja edytowalna

2.5. Załącznik nr 4 do SIWZ – oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

2.6. Załącznik nr 5 do SIWZ – wykaz wykonanych robót – wersja edytowalna

2.6. Załącznik nr 5 do SIWZ – wykaz wykonanych robót

2.7. Załącznik nr 6 do SIWZ – wykaz osób – wersja edytowalna

2.7. Załącznik nr 6 do SIWZ – wykaz osób

2.8. Załącznik nr 7 do SIWZ – projekt umowy

2.9. Załącznik nr 8 do SIWZ – szacunkowy dobór paneli – wersja edytowalna

2.9. Załącznik nr 8 do SIWZ – szacunkowy dobór paneli

2.10. Załącznik nr 10 do SIWZ – Program Funkcjonalno-Użytkowy – wersja edytowalna

2.10. Załącznik nr 10 do SIWZ – Program Funkcjonalno-Użytkowy

2.11. Załącznik nr 6.1. do zał nr 6 do SIWZ -oświadczenie uprawnienia – wersja edytowalna

2.11. Załącznik nr 6.1 do Zał. nr 6 do SIWZ – oświadczenie uprawnienia

3. PYTANIA NR 1

4. Pytania nr 2

4.1. Opinia techniczna

5. Modyfikacja nr 1 i Wyjaśnienie nr 1 do treści SIWZ

6. Pytania nr 3

7. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

8. Pytania nr 4

9. Pytania nr 5

10. Pytania nr 6

11.Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

12.Oświadczenie

13.Informacja o wyborze oferty

Ustawienia dostępności