Komunikat

Komunikat

Opublikowano 21 lipca 2016 r., o godz. 11:42 przez

Prokurator Regionalny w Szczecinie skierował w czerwcu 2016 roku do Sądu Okręgowego w Szczecinie akt oskarżenia przeciwko pięciu osobom oskarżonym o przestępstwa dotyczące oszustw podatkowych w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych w ramach prowadzonej działalności gospodarczej – Zakładu Produkcji Spożywczej, w wyniku czego narażono Skarb Państwa na uszczuplenie należności publicznoprawnych w łącznej kwocie ponad 800 tysięcy złotych, a także o związany z tym proceder „prania brudnych pieniędzy”. Do powyższych zdarzeń dochodziło w okresie od stycznia 2004r. do kwietnia 2008r., a w przestępczy proceder zaangażowanych było kilka podmiotów gospodarczych, handlujących wyrobami cukierniczymi, bez wystawiania faktur. Podstawą wszczęcia postępowania było zawiadomienie Generalnego Inspektora Informacji Finansowej, wskazującego na przepływy środków finansowych na rachunkach osób prowadzących działalność gospodarczą pochodzących z nielegalnych źródeł. Ponadto w stosunku do podmiotów gospodarczych zaangażowanych w proceder prowadzone były postępowania kontrolne przez Urząd Kontroli Skarbowej w Szczecinie w zakresie rzetelności deklarowanych podstaw opodatkowania oraz prawidłowości obliczania zobowiązań podatkowych za lata 2004-2007. Na poczet należności podatkowych Urząd Skarbowy zabezpieczył środki pieniężne należące do jednego z oskarżonych.

Oskarżeni nie przyznali się do popełnienia zarzucanych im czynów.

Ustawienia dostępności