Oferty pracy

RP II K 1181.11.2016 – Konkurs na stanowisko Inspektora do spraw obronnych

Opublikowano 24 sierpnia 2016 godz. 12:31 przez

W związku z rozbieżnością w zakresie wymiaru etatu na stanowisko inspektora do spraw obronnych w Prokuraturze Regionalnej w Szczecinie wskazanego w treści ogłoszenia z dnia 12 lipca 2016r. – tj. ¼ etatu oraz wymiarem etatu , wymienionego w treści – przesłanego przy piśmie z dnia 22 lipca 2016r. – § 10 ust. 6 Zarządzenia nr 47/16 Prokuratora Generalnego z dnia 11 lipca 2016r. w sprawie zasad wykonywania zadań obronnych w powszechnych jednostkach organizacyjnych prokuratury, tj. co najmniej ½ etatu uzupełniam ogłoszony w dniu 12 lipca 2016r. konkurs na stanowisko inspektora do spraw obronnych w Prokuraturze Regionalnej w Szczecinie wskazując :

Liczba wolnych miejsc-1 (wymiaru etatu  ½)

 

Osoby zainteresowane ofertą proszone są o złożenie dokumentów wskazanych w treści ogłoszenia z dnia 12 lipca 2016r. osobiście bądź przesłanie w terminie do dnia 31 sierpnia  2016 r. na adres:

Prokuratura Regionalna w Szczecinie

Stoisława 6, 70-952 Szczecin

pok. 210 II piętro

tel. kont. 091- 484 97 26

ze wskazaniem sygnatury konkursu podanej w ogłoszeniu. W przypadku przesłania zgłoszenia za pośrednictwem operatora pocztowego za datę jego złożenia uważa się datę nadania przesyłki w placówce pocztowej operatora.

 

PROKURATOR REGIONALNY

                                                                                                     Artur Maludy