Oferty pracy

Wyniki pierwszego etapu na stanowisko inspektora do spraw obronnych w Prokuraturze Regionalnej w Szczecinie

Opublikowano 7 września 2016 godz. 09:39 przez

W wyniku przeprowadzonego w dniu  6 września  2016r. pierwszego etapu konkursu dla kandydatów na stanowisko inspektora do spraw obronnych w Prokuraturze Regionalnej w Szczecinie Komisja konkursowa  ustaliła następującą listę kandydatów dopuszczonych do drugiego etapu konkursu:
1.    Henryk JUREK
2.    Paweł WĄSIAK

Drugi etap konkursu zostanie przeprowadzony w dniu 15 września 2016r. w siedzibie  Prokuratury Regionalnej w Szczecinie, ulica Mickiewicza 153 sala 12 o  godz. 9.00
–  i będzie obejmował praktyczny sprawdzian umiejętności.

         Sekretarz                                                                                  Przewodniczący
Komisji konkursowej                                                                  Komisji konkursowej
Michał Lasota                                                                                Marcin Lorenc