Oferty pracy

Wyniki drugiego etapu na stanowisko inspektora do spraw obronnych w Prokuraturze Regionalnej w Szczecinie

Opublikowano 16 września 2016 godz. 11:02 przez

W wyniku przeprowadzonego w dniu  15 września  2016r. drugiego etapu konkursu dla kandydatów na stanowisko inspektora do spraw obronnych w Prokuraturze Regionalnej w Szczecinie Komisja konkursowa  ustaliła następującą listę kandydatów dopuszczonych do trzeciego etapu konkursu:
1.    Henryk JUREK

Trzeci etap konkursu zostanie przeprowadzony w dniu 26 września 2016r. w siedzibie  Prokuratury Regionalnej w Szczecinie, ulica Mickiewicza 153 sala 12 o  godz. 9.00
–  i będzie obejmował rozmowę kwalifikacyjną.

Sekretarz                                                                                  Przewodniczący
Komisji konkursowej                                                                  Komisji konkursowej
Michał Lasota                                                                                Marcin Lorenc