Oferty pracy

RP II K 1181.11.2016 – Wyniki konkursu na stanowisko inspektora do spraw obronnych

Opublikowano 26 września 2016 godz. 21:30 przez

Na podstawie § 10 ust. 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z 17 stycznia 2008 r. w sprawie szczegółowego trybu i sposobu przeprowadzania konkursów na staż urzędniczy w sądzie i prokuraturze (Dz.U. z 2014 r. poz. 400)

Prokurator Regionalny informuje, że w wyniku przeprowadzonego w dniu 26 września 2016 r. trzeciego etapu konkursu na stanowisko inspektora do spraw obronnych nie zakwalifikowano do zatrudnienia na stanowisku inspektora do spraw obronnych zgłoszonego kandydata.

Komisja konkursowa nie ustaliła listy rezerwowej.

 

Prokurator Regionalny

Artur Maludy