Komunikat

Komunikat

Opublikowano 5 października 2016 r., o godz. 12:22 przez

Prokuratura Regionalna w Szczecinie wspólnie z CBŚP Zarządem w Szczecinie prowadzi śledztwo z zawiadomienia Generalnego Inspektora Informacji Finansowej oraz Izby Celnej w Szczecinie, dotyczące założenia i kierowania zorganizowaną grupą przestępczą zajmującą się wyłudzeniami podatku akcyzowego, podatku VAT i opłaty paliwowej, w związku z działalnością specjalnie do tego wykorzystywanych spółek oraz kont bankowych tychże podmiotów gospodarczych, przy wykorzystywaniu mechanizmu nabycia wewnątrzwspólnotowego towarów, z czym związany był proceder prania brudnych pieniędzy.

         Obecnie 9 osobom zostały przedstawione zarzuty działania w zorganizowanej grupie przestępczej na terenie Polski oraz poza granicami kraju, w tym jednej osobie zarzut założenia i kierowania taką grupą przestępczą. Przestępczy proceder polegał na dokonywaniu wewnątrzwspólnotowego zakupu oleju napędowego oraz estrów, a następnie wytwarzaniu produktu ropopochodnego, mającego służyć do czyszczenia instalacji paliwowych i zwolnionego od podatku akcyzowego ze względu na przeznaczenie, który to produkt faktycznie był olejem napędowym – biodiesel, i jako taki sprzedawany był bezpośrednio lub pośrednio innym podmiotom na terenie kraju, jako olej napędowy. Natomiast celem wyłudzenia podatku akcyzowego, podatku VAT i opłaty paliwowej wykazywany był na podstawie podrobionych, przerobionych i nierzetelnych dokumentów fikcyjny obrót w ramach dostaw wewnątrzwspólnotowych do firm mających siedziby na terenie innych krajów tj. Litwy, Czech, Węgier.

         Szacunkowa wartość strat Skarbu Państwa z tytułu uszczuplenia podatku akcyzowego i opłaty paliwowej wyniosła nie mniej niż 35 milionów złotych.

         W toku śledztwa dokonano w dniach 20 i 21 września 2016r. na terenie całego kraju z udziałem 100 funkcjonariuszy Policji, w tym CBŚP Zarządu w Szczecinie, Urzędu Kontroli Skarbowej w Szczecinie, Urzędu Celnego w Koszalinie zatrzymań i przeszukań, podczas których to czynności zabezpieczono dokumenty, pieczątki oraz środki pieniężne w wysokości 500 tysięcy złotych, a także pliki banknotów o nominale 500 Euro.

         W sprawie tej 4 osoby zostały przez Sąd tymczasowo aresztowane, a w stosunku do pozostałych podejrzanych zastosowano poręczenie majątkowe, dozór Policji oraz zakaz kontaktowania się ze współpodejrzanymi.

         Sprawa na charakter rozwojowy.

Ustawienia dostępności