Oferty pracy

RP II K 1181.15.2016 Konkurs na staż urzędniczy – docelowe stanowisko inspektora – Wyniki I etapu

Opublikowano 13 października 2016 godz. 22:20 przez

W wyniku przeprowadzonego w dniu 13 października 2016 r. pierwszego etapu konkursu dla kandydatów na stanowisko inspektora w Wydziale Budżetowo – Administracyjnym Prokuratury Regionalnej w Szczecinie Komisja konkursowa ustaliła następującą listę kandydatów dopuszczonych do drugiego etapu konkursu:

  1. Agnieszka WÓJCICKA
  2. Dorota FREJUSZ

Drugi etap konkursu zostanie przeprowadzony w dniu 21 października 2016 r. w siedzibie Prokuratury Regionalnej w Szczecinie, ulica Mickiewicza 153 sala 12 o godz. 9.00 –  i będzie obejmował praktyczny sprawdzian umiejętności.

      

Sekretarz                                                                                              Przewodniczący

Komisji Konkursowej                                                                    Komisji konkursowej