Oferty pracy

RP II K 1181.15.2016 – Wyniki konkursu na stanowisko inspektora w Wydziale Budżetowo – Administracyjnym

Opublikowano 4 listopada 2016 godz. 17:29 przez

Na podstawie § 10 ust. 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z 17 stycznia 2008 r. w sprawie szczegółowego trybu i sposobu przeprowadzania konkursów na staż urzędniczy w sądzie i prokuraturze (Dz.U. z 2014 r. poz. 400)Prokurator Regionalny informuje, że w wyniku przeprowadzonego konkursu na stanowisko inspektora w Wydziale Budżetowo – Administracyjnym wybrano

Panią Dorotę Frejusz.

Komisja konkursowa nie ustaliła listy rezerwowej.

 

Prokurator Regionalny

Artur Maludy