Oferty pracy

Wyniki pierwszego etapu konkursu na stanowisko księgowego

Opublikowano 22 listopada 2016 godz. 08:31 przez

W wyniku przeprowadzonego w dniu 21 listopada 2016 r. pierwszego etapu konkursu dla kandydatów na stanowisko księgowego w Wydziale Budżetowo – Administracyjnym Prokuratury Regionalnej w Szczecinie Komisja konkursowa ustaliła następującą listę kandydatów dopuszczonych do drugiego etapu konkursu:

  1. Aleksandra PIECZEK
  2. Marzena WARDZIAK
  3. Beata SĘKTAS.

Drugi etap konkursu zostanie przeprowadzony w dniu 30 listopada 2016 r. w siedzibie Prokuratury Regionalnej w Szczecinie, ulica Mickiewicza 153 sala 12 o godz. 9.00

i będzie obejmował praktyczny sprawdzian umiejętności.

 

 

         Sekretarz                                                                                         Przewodniczący

Komisji Konkursowej                                                                     Komisji konkursowej