Komunikat

Komunikat

Opublikowano 18 stycznia 2017 r., o godz. 12:16 przez

         Prokuratura Regionalna w Szczecinie w ramach prowadzonego śledztwa dotyczącego zorganizowanej grupy przestępczej zajmującej się wyłudzeniami w podatku VAT, przy wykorzystaniu mechanizmu nabycia i dostawy wewnątrzwspólnotowej towarów oraz legalizacją korzyści osiągniętych w wyniku dokonywanych przestępstw w dniach 12 stycznia 2017 roku – 13 stycznia 2017 roku wspólnie z CBŚP Zarządem w Szczecinie zatrzymała 5 osób, w tym m.in. emerytowanego funkcjonariusza Policji oraz adwokata.

       Wszystkim z wymienionych przedstawiono zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, a także zarzuty dotyczące przestępstw przeciwko szeroko pojętemu obrotowi gospodarczemu.

Adwokatowi Tomaszowi Rz. przedstawiono zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej (art. 258 par. 1 kodeksu karnego), pomocnictwa do oszustw podatkowych oraz wystawiania nierzetelnych faktur i prowadzenia nierzetelnych ksiąg rachunkowych (art. 18 par. 3 kodeksu karnego, art. 62 par. 2 kodeksu karnego skarbowego, art. 61 par. 1 kodeksu karnego skarbowego, art. 56 par. 2 kodeksu karnego skarbowego), pomocnictwa do poświadczenia nieprawdy w dokumentacji w celu osiągnięcia korzyści majątkowej (art. 18 par. 3 kodeksu karnego, art. 271 par 1 i 3 kodeksu karnego), przywłaszczenia powierzonego mienia (art. 284 par. 2 kodeksu karnego) oraz usiłowania wyłudzenia poświadczenia nieprawdy ( art. 13 par. 1 kodeksu karnego , art. 272 kodeksu karnego ).

Byłemu funkcjonariuszowi Policji Włodzimierzowi D. przedstawiono zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej (art. 258 par. 1 kodeksu karnego), pomocnictwa do oszustw podatkowych oraz wystawiania nierzetelnych faktur i prowadzenia nierzetelnych ksiąg rachunkowych (art. 18 par. 3 kodeksu karnego, art. 62 par. 2 kodeksu karnego skarbowego, art. 61 par. 1 kodeksu karnego skarbowego, art. 56 par. 2 kodeksu karnego skarbowego), pomocnictwa do poświadczenia nieprawdy w dokumentacji w celu osiągnięcia korzyści majątkowej (art. 18 par. 3 kodeksu karnego, art. 271 par. 1 i 3 kodeksu karnego) oraz fałszywe zeznania ( art. 233 par 1 a kodeksu karnego).

Agnieszce S. przedstawiono zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej (art. 258 par. 1 kodeksu karnego), prania brudnych pieniędzy (art. 299 par. 1 i 5 kodeksu karnego ), poświadczenia nieprawdy w dokumentacji w celu osiągnięcia korzyści majątkowej ( art. 271 par. 1 i 3 kodeksu karnego) .

Łukaszowi O. przedstawiono zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej (art. 258 par. 1 kodeksu karnego ), pomocnictwa do oszustw podatkowych oraz wystawiania nierzetelnych faktur i prowadzenia nierzetelnych ksiąg rachunkowych (art. 18 par. 3 kodeksu karnego, art. 62 par. 2 kodeksu karnego skarbowego, art. 61 par. 1 kodeksu karnego skarbowego, art. 56 par. 2 kodeksu karnego skarbowego), pomocnictwa do poświadczenia nieprawdy w dokumentacji w celu osiągnięcia korzyści majątkowej (art. 18 par. 3 kodeksu karnego, art. 271 par 1 i 3 kodeksu karnego).

Maciejowi D. przedstawiono zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej (art. 258 par. 1 kodeksu karnego), prania brudnych pieniędzy (art. 299 par. 1 i 5 kodeksu karnego ), poświadczenia nieprawdy w dokumentacji w celu osiągnięcia korzyści majątkowej ( art. 271 par. 1 i 3 kodeksu karnego) oraz fałszywe zeznania (art. 233 par. 1 a kodeksu karnego).

       W stosunku do wszystkich zatrzymanych osób, Sąd Rejonowy Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie na wniosek prokuratora w dniu 14 stycznia 2017 roku zastosował środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania do dnia 7 kwietnia 2017 roku.

       Sprawa jest rozwojowa, obecnie w toku śledztwa przedstawiono zarzuty 32 osobom.

Ustawienia dostępności