Komunikat

Komunikat

Opublikowano 24 stycznia 2017 r., o godz. 16:06 przez

24 stycznia 2017 roku

KOMUNIKAT

W dniu 20 stycznia 2017 roku w auli Izby Skarbowej w Szczecinie z inicjatywy Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie odbyła się roczna narada poświęcona podsumowaniu pracy Policji zachodniopomorskiej w roku 2016. W naradzie wzięli udział Zastępca Komendanta Głównego Policji – nadinsp. Helena Michalak, kierownictwo Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie, Komendanci Miejscy, Powiatowi Policji województwa zachodniopomorskiego, kadra kierownicza jednostek i komórek organizacyjnych KWP w Szczecinie oraz zaproszeni goście.
Wśród zaproszony gości była Zastępca Prokuratora Regionalnego w Szczecinie – Pani prokurator Małgorzata Zapolnik.
Przedmiotem narady było przedstawienie priorytetów służby Policji zachodniopomorskiej w roku 2017 oraz ocena pracy służby kryminalnej dokonana przez Komendanta Wojewódzkiego Policji w Szczecinie. Dokonana został również ocena pracy pionu służby prewencyjnej, pionu służby logistycznej KWP przez Zastępców Komendanta Wojewódzkiego Policji w Szczecinie.
Praca Policji zachodniopomorskiej oceniona została również w wystąpieniu Zastępcy Komendanta Głównego Policji oraz Zastępcy Prokuratora Regionalnego w Szczecinie.
Ze strony Zastępcy Prokuratora Regionalnego w Szczecinie zostały złożone wyrazy podziękowania za skuteczność w ściganiu przestępczości kryminalnej oraz gospodarczej w roku 2016.

p.o. Rzecznik Prasowy
Magdalena Blank
Prokurator Prokuratury Regionalnej
8-2017_01_24

11-2017_01_24

Ustawienia dostępności