Komunikat

Komunikat

Opublikowano 14 lutego 2017 r., o godz. 15:05 przez

Prokuratura Regionalna w Szczecinie w związku z prowadzonym postępowaniem dotyczącym zorganizowanej grupy przestępczej zajmującej się procederem polegającym na uszczupleniu należności podatkowych – podatku akcyzowego i opłaty paliwowej poprzez pozorowaną sprzedaż oleju smarowego i faktyczną sprzedaż tego oleju na terenie Kraju,  jako oleju napędowego po uprzednim dodaniu do oleju smarowego dodatków uszlachetniających, odbiorcom indywidualnym, w tym za pośrednictwem stacji paliw, cały czas prowadzi czynności procesowe  zmierzające do ustalenia ilości oleju, który trafił do dystrybucji. Ponieważ postępowanie dotyczy zdarzeń sprzed roku, a więc zdarzeń odległych czasowo, w toku śledztwa nie ujawniono sytuacji aktualnego dystrybuowania oleju smarowego.

 Na tym etapie postępowania ujawnienie jakie osoby indywidualne, bądź stacje paliw są nim objęte wpłynie niekorzystnie na dobro tego śledztwa. Natomiast okoliczność ta zostanie podana opinii publicznej niezwłocznie, po ustaleniu, że nie zaszkodzi to prowadzonym w sprawie czynnościom procesowym.

Ustawienia dostępności