Komunikat

Komunikat

Opublikowano 17 lutego 2017 r., o godz. 15:28 przez

                         „ Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem”

 

W dniach 20 lutego 2017r. do 26 lutego 2017r. obchodzony będzie w Polsce „Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem”.

Przedsięwzięcie to jest realizowane przez Ministerstwo Sprawiedliwości przy udziale prokuratorów, sędziów, policji, prawniczych samorządów zawodowych, organizacji pozarządowych. Do akcji włączają się osoby i podmioty, których wiedza może służyć wsparciu ofiary przestępstwa. Głównym celem przedsięwzięcia jest zwrócenie szczególnej uwagi na prawa osób pokrzywdzonych przestępstwem. Dlatego w tych dniach prokuratorzy będą udzielać bezpłatnie niezbędnych informacji w zakresie uprawnień przysługujących ofiarom przestępstw.

Dyżury będą pełnione w dniach od 20 lutego 2017r. do 26 lutego 2017r. w godzinach od 9.00 16.30, a w poniedziałek tj. 20 lutego 2017r. w godzinach od 9.00 do 18.00,  w sobotę 25 lutego 2017r. i niedzielę 26 lutego 2017r. w godzinach od 9.00 do 13.00 przez prokuratorów Wydziału I do Spraw Przestępczości Gospodarczej oraz Wydziału III Organizacyjno – Sądowego. Prokuratorzy będą dyżurować w siedzibie Prokuratury Regionalnej w Szczecinie przy ul. Mickiewicza 153.

 

20 lutego 2017r.

– prok. Wioletta Mazurek                                godz. 9.00-13.00 pok. 218, II p.

– prok. Anna Gawłowska – Rynkiewicz         godz. 13.00-18.00 pok. 223, II p.

 

21 lutego 2017r.

– prok. Gabriela Stefaniak                               godz. 9.00-12.30 pok. 207, II p.

– prok. Norbert Zawadzki                                godz. 12.30-16.30 pok. 204, p. II

 

 

22 lutego 2017r.

– prok. Marcin Lorenc                                     godz. 9.00-12.30 pok. 224, II p.

– prok. Monika Post                                         godz. 12.30 – 16.30 pok. 224a, II p.

 

23 lutego 2017r.

– prok. Remigiusz Dobrowolski                      godz. 9.00-12.30 pok. 27, parter

– prok. Krzysztof Gienas                                 godz. 12.30-16.30 pok. 8, parter

 

24 lutego 2017r.

– prok. Bartłomiej Przyłucki                           godz. 9.00-12.30 pok. 18, parter

– prok. Kamil Stronikowski                            godz. 12.30- 16.30 pok. 9, parter

 

25 lutego 2017r.                                  

– prok. Bartłomiej Skurcz                               godz. 9.00-13.00 pok. 206, II p.

 

26 lutego 2017r.

– prok. Anna Gawłowska – Rynkiewicz         godz. 9.00-13.00 pok. 223, II p.

Ustawienia dostępności