Zamówienia publiczne - aktualne

Postępowanie na: „Świadczenie kompleksowej usługi w zakresie utrzymania czystości w obiekcie i na terenie przyległym do budynku Prokuratury Regionalnej w Szczecinie przy ul. Mickiewicza 151d, 153 i Brzozowskiego 1, 2”.

Opublikowano 10 marca 2017 r., o godz. 14:36 przez

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na: „Świadczenie kompleksowej usługi w zakresie utrzymania czystości w obiekcie i na terenie przyległym do budynku Prokuratury Regionalnej w Szczecinie przy ul. Mickiewicza 151d, 153 i Brzozowskiego 1, 2”.

Wszystkie dokumenty dotyczące postępowania znajdują się w poniższym odnośniku:

Dokumentacja przetargu.

Informacja z otwarcia ofert:

9.Informacja z otwarcia ofert
10.Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Ustawienia dostępności