Zamówienia publiczne - aktualne

RP VI WBA 261.4.2017 – Usługa ochrony fizycznej osób, mienia i obiektu Prokuratury Regionalnej w Szczecinie przy ul. Mickiewicza 151d, 153 i Brzozowskiego 1, 2.

Opublikowano 20 marca 2017 r., o godz. 18:48 przez

Wszystkie dokumenty dotyczące postępowania znajdują się w poniższych odnośnikach:

1.Ogłoszenie o zamówieniu – RP VI WBA 261.4.2017
2.Załącznik nr 1 do Ogłoszenia

3.Załącznik nr 1 do Instrukcji – formularz ofertowy
3a.Załącznik nr 1 do Instrukcji – wer. edyt.
4.Załącznik do formularza
5.Załącznik nr 2 do Instrukcji – oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
5a.Załącznik nr 2 do Instrukcji – wer. edyt.
6.Załącznik nr 3 do Instrukcji – oświadczenie o spełnieniu warunków
6a.Załącznik nr 3 do Instrukcji – wer. edyt.
7.Załącznik nr 4 do Instrukcji – oświadczenie o grupie kapitałowej
7a.Załącznik nr 4 do Instrukcji – wer. edyt.
8.Załącznik nr 5 do Instrukcji – wykaz usług
8a.Załącznik nr 5 do Instrukcji – wer. edyt.
9.Załącznik nr 6 do Instrukcji – projekt umowy
10.Załącznik nr 1 do umowy
11.Informacja z otwarcia ofert
12.Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Ustawienia dostępności