Ogólne

Komunikat

Opublikowano 27 marca 2017 r., o godz. 09:51 przez

ZARZĄDZENIE  NR   53/2017
PROKURATORA REGIONALNEGO W SZCZECINIE
z dnia 24  marca 2017 r.

 w sprawie ustalenia dnia 2 maja 2017 r. dniem wolnym od pracy

 

Na podstawie art. 18 § 1 ustawy z dnia 28 stycznia 2016 r . – Prawo o prokuraturze (Dz.U. poz. 177 z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

  1. Ustala się dzień 2 maja 2017 r. dniem wolnym od pracy dla wszystkich pracowników wykonujących obowiązki służbowe w Prokuraturze Regionalnej w Szczecinie.
  2. W zamian za dzień wolny od pracy (2 maja 2017 r.) ustala się dzień 13 maja 2017 r. dniem pracy, w wymiarze 8 godzin.
  3. Dla bieżącego realizowania koniecznych zadań Prokuratury Regionalnej w Szczecinie dyżur pełnić będzie prokurator zgodnie z harmonogramem dyżurów zdarzeniowych pełnionych przez prokuratorów wykonujących obowiązki służbowe w Prokuratury Regionalnej w Szczecinie.
Ustawienia dostępności