Oferty pracy

RP III WOS 1111.3.2017 – konkurs na stanowisko asystenta prokuratora

Opublikowano 18 kwietnia 2017 godz. 21:18 przez

RP III WOS 1111.3.2017

Zarządzenie

Na podstawie art. 180 § 3 ustawy z dnia 28 stycznia 2016 r. Prawo o prokuraturze (Dz. U. z 2016 r., poz. 177 z późn. zmianami) oraz § 7 ust. 2 i 3 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 2 listopada 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu i trybu przeprowadzania  konkursów na stanowisko asystenta prokuratora (Dz. U. z 2016 r. poz.1838), po stwierdzeniu, że zgłoszenia kandydatów zostały złożone w terminie i spełniają wymogi formalne określone w § 3 ust.1, ustalam następującą listę kandydatów dopuszczonych do drugiego etapu  konkursu:

 1. Bogdanowicz Krzysztof
 2. Czapraga Łukasz
 3. Cieślawski Piotr
 4. Dobrek Jacek
 5. Dobrek Izabela
 6. Denderska Małgorzata
 7. Filary-Celebudzka Małgorzata
 8. Kołodziej Magda
 9. Krajewska-Zaborska Sandra
 10. Koluch-Ignaczak- Paulina
 11. Kwiatkowska-Urszula
 12. Marcinkiewicz Piotr
 13. Musiała Przemysław
 14. Matlegiewicz Marta
 15. Naum Hubert
 16. Pawluczenie Marta
 17. Petrykowska Paulina
 18. Pietrakowski Patryk
 19. Pytlińska Ewelina
 20. Stępińska Milena
 21. Szaferski Artur
 22. Szubski Jakub
 23. Tokłowicz Aleksandra
 24. Taras-Zapert Jowita
 25. Wachholz Aleksandra
 26. Walukiewicz Daria
 27. Wawrzyniak Nina
 28. Wojciechowski Jerzy
 29. Wysocka Aleksandra
 30. Żabicka Małgorzata

Drugi etap konkursu  przeprowadzony zostanie w dniu 26 kwietnia 2017 r. o godz.  9.00 w siedzibie Prokuratury  Regionalnej w Szczecinie, ul. Mickiewicza 153, w sali nr 12.

Uczestnicy konkursu zobowiązani są do stawiennictwa wraz z dowodem tożsamości.  

                                                                            Prokurator Regionalny

                                                                                Artur  Maludy