Zamówienia publiczne - aktualne

RP VI WBA 230.20.2017 – Świadczenie kompleksowej obsługi prawnej Prokuratury Regionalnej w Szczecinie

Opublikowano 23 maja 2017 r., o godz. 09:00 przez

Wszystkie dokumenty dotyczące postępowania znajdują się w poniższych odnośnikach:

  1. Zaproszenie
  2. Opis przedmiotu zamówienia – załącznik nr 1
  3. Formularz ofertowy – załącznik nr 2
  4. Formularz ofertowy – wer. edyt.
  5. Projekt umowy – załącznik nr 3
  6. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Ustawienia dostępności