Komunikat

Komunikat

Opublikowano 30 czerwca 2017 r., o godz. 12:31 przez

Zażalenia Prokuratury Regionalnej w Szczecinie na postanowienia z dnia  22.06.2017 r. Sądu Rejonowego Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie dotyczące odmowy uwzględnienia wniosków o zastosowanie tymczasowego aresztowania w śledztwie RP I Ds 78.2016.

W śledztwie RP I Ds 78.2016 Prokuratury Regionalnej w Szczecinie – dotyczącym nieprawidłowości w funkcjonowaniu Grupy Azoty Zakłady Chemiczne Police S.A. prokurator złożył zażalenia do Sądu Okręgowego w Szczecinie co do wszystkich postanowień z dnia 22.06.2017 r. Sądu Rejonowego Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie dotyczących odmowy uwzględnienia 10 wniosków o zastosowanie tymczasowego aresztowania.

W ocenie Prokuratury Regionalnej w Szczecinie Sąd podczas procedowania nad w/w wnioskami, wbrew zgromadzonemu w sprawie materiałowi dowodowemu, błędnie uznał, iż brak jest przesłanek do stosowania tymczasowego aresztowania wobec podejrzanych. Nadto, zastosował art. 98 § 2 kodeksu postępowania karnego, polegający na odroczeniu sporządzenia uzasadnień postanowień o nieuwzględnieniu wniosków prokuratora o zastosowanie tymczasowego aresztowania, co stanowiło naruszenie przepisów procedury, mające wpływ na treść orzeczeń z uwagi na szczególny charakter postępowań incydentalnych, dotyczących procedowania z wnioskami o zastosowanie tymczasowego aresztowania.

Jednocześnie wskazać należy, iż w dniu 28.06.2017 r. Sąd Rejonowy Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie po rozpoznaniu zażaleń obrońcy Krzysztofa J. i Wojciecha N. na postanowienia prokuratora o zatrzymaniu i przymusowym doprowadzaniu tych osób w śledztwie RP I Ds 78.2016, uznał ich zatrzymania za zasadne. Jednocześnie przed tym samym Sądem podejrzana Anna P. cofnęła w toku posiedzenia sądowego w dniu 28.06.2017 zażalenie na postanowienie prokuratora o zatrzymaniu i przymusowym doprowadzeniu.

Ustawienia dostępności