Oferty pracy

RP III WOS 1111.3.2017 – Wyniki konkursu na staż urzędniczy na stanowisko audytora wewnętrznego

Opublikowano 12 października 2017 godz. 12:28 przez

W wyniku przeprowadzonego w dniu 11 października 2017 r. posiedzenia Komisja konkursowa postanowiła odrzucić złożoną ofertę Pani Danuty Marii Sekuły do konkursu na stanowisko audytora wewnętrznego Prokuratury Regionalnej w Szczecinie, z powodu nie spełnienia niezbędnych wymagań formalnych.

 

         Sekretarz                                                                                      Przewodniczący

Komisji Konkursowej                                                                      Komisji konkursowej