Oferty pracy

RP III WOS 1111.4.2017 – wyniki pierwszego etapu konkursu dla kandydatów na stanowisko Dyrektora Finansowo-Administracyjnego Prokuratury Regionalnej w Szczecinie

Opublikowano 16 października 2017 godz. 13:13 przez

W wyniku przeprowadzonego w dniu 11 października 2017 r. pierwszego etapu konkursu dla kandydatów na stanowisko Dyrektora Finansowo-Administracyjnego Prokuratury Regionalnej w Szczecinie, Komisja konkursowa  ustaliła następującą listę kandydatów dopuszczonych do drugiego etapu konkursu:

  1. Józef Konecki
  2. Dariusz Korsak
  3. Adam Potaczek
  4. Robert Zaciura

Drugi etap konkursu zostanie przeprowadzony w dniu 10 listopada 2017 r. w siedzibie Prokuratury Regionalnej w Szczecinie, ulica Mickiewicza 153, o godz. 10.00.

–  i będzie obejmował praktyczny sprawdzian umiejętności.

 

         Sekretarz                                                                                      Przewodniczący

Komisji Konkursowej                                                                      Komisji konkursowej