Ogólne

Zarządzenie Prokuratora Regionalnego w sprawie ustalenia dnia 2 listopada 2017 r. dniem wolnym od pracy

Opublikowano 25 października 2017 r., o godz. 13:15 przez

Na podstawie art. 22 § 3 ustawy z dnia 28 stycznia 2016 r. Prawo o prokuraturze (Dz. U. z 2016 r., poz. 1767), § 56 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 kwietnia 2016 r. – Regulamin wewnętrznego urzędowania powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1206) oraz art. 130 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z
2016 r., poz. 1666 z późn. zmianami), zarządza się, co następuje:

  • 1. Ustala się dzień 2 listopada 2017 r. dniem wolnym od pracy dla wszystkich pracowników wykonujących obowiązki służbowe w Prokuraturze Regionalnej w Szczecinie w zamian za święto przypadające w sobotę, tj. w dniu
    11 listopada 2017 r., obniżające w przyjętym okresie rozliczeniowym wymiar czasu pracy.
  • 2. W celu zapewnienia w dniu 2 listopada 2017 r. bieżącego realizowania koniecznych działań, Pan Bartłomiej Skurcz – prokurator Prokuratury Okręgowej w Szczecinie deleg. do wykonywania obowiązków służbowych w Prokuraturze Regionalnej w Szczecinie będzie pełnić dyżur pod numerem telefonu 667 084 122 oraz pracownik do obsługi administracyjnej od numerem telefonu 784 000 267.
  • 3. Zarządzenie podlega zamieszczeniu na stronie internetowej Prokuratury Regionalnej w Szczecinie.
  • 4. O treści niniejszego zarządzenia powiadamia się wszystkich pracowników zatrudnionych w Prokuraturze Regionalnej w Szczecinie.
  • 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

                                                                                      PROKURATOR  REGIONALNY

MLa/mw

                                                                                                       Artur Maludy

Ustawienia dostępności