Oferty pracy

RP III WOS 1111.4.2017 – zmiana terminu drugiego etapu konkursu dla kandydatów na stanowisko Dyrektora Finansowo-Administracyjnego Prokuratury Regionalnej w Szczecinie

Opublikowano 27 października 2017 godz. 15:12 przez

RP III WOS 1111.4.2017

KOMUNIKAT – ZMIANA TERMINU

Komisji konkursowa, na posiedzeniu w dniu 27 października 2017 r., wyznaczyła nowy termin drugiego etapu konkursu dla kandydatów na stanowisko Dyrektora Finansowo-Administracyjnego Prokuratury Regionalnej w Szczecinie na dzień 22 listopada 2017 r. w siedzibie Prokuratury Regionalnej w Szczecinie, ulica Mickiewicza 153, o godz. 10.00.

 

         Sekretarz                                                                                      Przewodniczący

Komisji Konkursowej                                                                      Komisji konkursowej