Oferty pracy

Komunikat

Opublikowano 9 listopada 2017 godz. 15:21 przez

W wyniku przeprowadzonego w dniu 9 listopada 2017 r. pierwszego  etapu konkursu na stanowisko audytora wewnętrznego Prokuratury Regionalnej
w Szczecinie Komisja konkursowa postanowiła kandydatkę –  Panią Danutę Marię Sekułę dopuścić do drugiego etapu konkursu.

Drugi etap konkursu zostanie przeprowadzony w dniu 24 listopada 2017 r. w siedzibie Prokuratury Regionalnej w Szczecinie, ulica Mickiewicza 153 w sali 129 o godz. 10.00 i będzie obejmował praktyczny sprawdzian umiejętności.

          Sekretarz                                     Przewodniczący

Komisji Konkursowej                  Komisji konkursowej