Oferty pracy

Wyniku drugiego etapu konkursu dla kandydatów na stanowisko audytora wewnętrznego

Opublikowano 11 grudnia 2017 godz. 08:38 przez

W wyniku przeprowadzonego drugiego etapu konkursu dla kandydatów na stanowisko audytora wewnętrznego Prokuratury Regionalnej w Szczecinie Komisja konkursowa  ustaliła następującą listę kandydatów dopuszczonych do trzeciego etapu konkursu:

  1. Danuta SEKUŁA

Trzeci etap konkursu zostanie przeprowadzony w dniu 19 grudnia 2017 r. w siedzibie Prokuratury Regionalnej  w Szczecinie, ulica Mickiewicza  153 sala 129 o godz. 10.30

–  i będzie obejmował rozmowę kwalifikacyjną.

 

         Sekretarz                                                                                      Przewodniczący

Komisji Konkursowej                                                                      Komisji konkursowej