Oferty pracy

RP III WOS 1111.5.2017 Wyniki konkursu na stanowisko audytora wewnętrznego Prokuratury Regionalnej w Szczecinie

Opublikowano 27 grudnia 2017 godz. 11:44 przez

Na podstawie § 10 ust. 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z 17 stycznia 2008 r. w sprawie szczegółowego trybu i sposobu przeprowadzania konkursów na staż urzędniczy w sądzie i prokuraturze (Dz.U. z 2014 r. poz. 400)

Prokurator Regionalny informuje, że w wyniku przeprowadzonego konkursu na stanowisko audytora wewnętrznego Prokuratury Regionalnej w Szczecinie wybrano

Panią Danutę Marię Sekułę.

 

Prokurator Regionalny

Artur Maludy