Oferty pracy

Wynik I-etapu konkursu na stanowisko inspektora w Wydziale Budżetowo-Administracyjnym w Prokuraturze Regionalnej w Szczecinie

Opublikowano 3 stycznia 2018 godz. 14:33 przez

W wyniku przeprowadzonego w dniu 3 stycznia 2018 r. pierwszego  etapu konkursu dla kandydatów na stanowisko inspektora w Wydziale Budżetowo – Administracyjnym w Prokuraturze Regionalnej w Szczecinie, Komisja konkursowa  ustaliła następującą listę kandydatów dopuszczonych do drugiego etapu konkursu:

  1. Kinga JURKIEWICZ
  2. Beata SĘKTAS.

Drugi etap konkursu zostanie przeprowadzony w dniu 11 stycznia 2018 r.  w siedzibie Prokuratury Regionalnej  w Szczecinie, ulica Mickiewicza 153 sala 129 o godz. 9.00.    

–  i będzie obejmował praktyczny sprawdzian umiejętności.