Komunikat

Akt oskarżenia w sprawie oszustwa w stosunku do mienia znacznej wartości.

Opublikowano 17 stycznia 2018 r., o godz. 13:22 przez

W dniu 29 grudnia 2017 roku Wydział I do Spraw Przestępczości Gospodarczej Prokuratury Regionalnej w Szczecinie skierował do Sądu Okręgowego w Koszalinie akt oskarżenia wobec 10 osób  oskarżonych o działanie na szkodę spółki prawa handlowego oraz osoby fizycznej, a także udzielenie pomocy do popełnienia niniejszego czynu tj. o przestępstwa z art. 286 § 1 kk w zw. z art. 294 § 1 kk w zb. z art. 270 § 1 kk w zb. z art. 272 kk w zb. z art. 273 kk w zb. z art. 275 § 1 kk w zw. z art. 11 § 2 kk w zw. z art. 12 kk.

W toku śledztwa ustalono, że w okresie od daty bliżej nieustalonej 2005 r. do 2 kwietnia 2015 roku w Warszawie i Koszalinie oraz na terenie innych miast  podejmowano na szkodę sp. z o.o. spółki komandytowo-akcyjnej  oraz osoby fizycznej działania polegające na doprowadzeniu tego podmiotu do niekorzystnego rozporządzenia mieniem poprzez wypłatę kwoty 1.483.000, 00 zł. tytułem uprzednio zawartej umowy pożyczki.

Do zawarcia umowy pożyczki doszło po uprzednim dokonaniu kradzieży dowodu osobistego osoby fizycznej, następnie jego przerobieniu poprzez wymianę wizerunku właściciela  na zdjęcie jednego ze sprawców, jak również po uzyskaniu – na podstawie podrobionych wniosków i upoważnień – oryginalnych dokumentów dotyczących nieruchomości położonej w miejscowości Mielno, a także podrobieniu dokumentów w zakresie obciążenia tej  nieruchomości prawami osób trzecich. Sprawcy, po uzyskaniu niezbędnej dokumentacji, podając się za przedstawicieli innej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością i posługując się danymi osoby fizycznej, podpisali z przedstawicielem pokrzywdzonej spółki w obecności notariusza umowę pożyczki w kwocie 2.027.027,00 zł.  oraz w formie aktu notarialnego zawarli umowę przeniesienia prawa użytkowania wieczystego gruntu, wprowadzając przedstawiciela spółki i notariusza w błąd co do ich tożsamości, posiadanych udziałów, zajmowanych funkcji oraz zdolności kredytowej i zabezpieczeń posiadanych przez niniejszą spółkę, po czym dokonali pomiędzy sobą podziału w różnych proporcjach niewielkiej części kwoty uzyskanej z pożyczki.

Aktem oskarżenia objęto również 6 oskarżonych, którym zarzucono posłużenie się podrobionymi dokumentami oraz udzielenie pomocy w ich podrobieniu w zamian za uzyskanie korzyści majątkowej w wysokości od 200 zł do 5.000 zł.

Oskarżonym za popełnienie zarzucanych im czynów grozi kara pozbawienia wolności od 1 roku do lat 10.

 

Ustawienia dostępności