Oferty pracy

RP III WOS 1111.8.2017 – Wyniki konkursu na stanowisko inspektora w Wydziale VI Budżetowo-Administracyjnym

Opublikowano 2 lutego 2018 godz. 11:00 przez

Na podstawie § 10 ust. 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z 17 stycznia 2008 r. w sprawie szczegółowego trybu i sposobu przeprowadzania konkursów na staż urzędniczy w sądzie i prokuraturze (Dz.U. z 2014 r. poz. 400) Prokurator Regionalny informuje, że w wyniku przeprowadzonego w dniu 29 stycznia 2018 r. trzeciego etapu konkursu na stanowisko inspektora w Wydziale VI Budżetowo – Administracyjnym zakwalifikowano Panią Kingę Jurkiewicz.

Komisja konkursowa nie ustaliła listy rezerwowej.

 

Prokurator Regionalny

Artur Maludy