Ogólne

Informacja o działalności pozakarnej w 2017 r.

Opublikowano 22 lutego 2018 r., o godz. 11:32 przez

W 2017 r. w prokuraturach okręgu gorzowskiego, koszalińskiego, szczecińskiego oraz w Prokuraturze Regionalnej w Szczecinie zarejestrowano 9.075 spraw cywilnych i 6.384 spraw administracyjnych. Prokuratorzy wytoczyli w tym okresie 294 powództw o naprawienie szkody w mieniu i z zakresu prawa rodzinnego m.in. o ustalenie ojcostwa, o zasądzenie lub podwyższenie alimentów, złożyli 1.230 wniosków o wszczęcie postępowania nieprocesowego, w tym 440 dotyczących stosunków rodzinnych, 236 – o ubezwłasnowolnienie i 333 – o wszczęcie postępowania wobec osób nadużywających alkoholu. Złożyli także 699 wniosków o wszczęcie postępowania administracyjnego oraz 245 odwołań, sprzeciwów, zażaleń i skarg do sądu administracyjnego.

Przy udziale prokuratorów sądy cywilne pierwszej instancji oraz odwoławcze, sądy gospodarcze, sądy pracy i ubezpieczeń społecznych i rodzinne rozpoznały 2.126 spraw. Prokuratorzy występowali także przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Szczecinie i Wojewódzkim Sądem Administracyjnym
w Gorzowie Wielkopolskim.

Ustawienia dostępności