Komunikat

Podsumowanie „Tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem”

Opublikowano 7 marca 2018 r., o godz. 15:05 przez

W dniach od 19 do 25 lutego 2018 roku obchodzono 17 edycję akcji „ Tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem zainicjowanej w 2000 r. przez Ministerstwo Sprawiedliwości.

Głównym jej celem było zwrócenie szczególnej uwagi na prawa osób pokrzywdzonych przestępstwem, jak również wskazanie możliwości korzystania z Funduszu Sprawiedliwości- Funduszu Pomocy Osobom Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej.

W ramach niniejszej akcji prokuratorzy Prokuratury Regionalnej w Szczecinie oraz prokuratorzy Prokuratury Okręgowej w Gorzowie Wielkopolskim, Koszalinie i  Szczecinie przyjęli łącznie 85 osób pokrzywdzonych. Zdecydowanej większości przyjętych interesantów udzielone zostały porady prawne, obejmujące sposoby rozwiązywania konfliktów sąsiedzkich, problemów mieszkaniowych, możliwości leczenia osoby uzależnionej od środków odurzających oraz spraw rodzinnych.

Wszystkim zainteresowanym udzielono wszechstronnych informacji z zakresu prawa egzekucyjnego, karnego, cywilnego, pracy i ubezpieczenia społecznego.

W dniu  26 lutego  2018 r. przedstawiciel Prokuratury Regionalnej w Szczecinie uczestniczył w seminarium podsumowującym „Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem” zorganizowanym przez Prokuratora Okręgowego w Szczecinie wspólnie ze Stowarzyszeniem SOS dla Rodziny.

W zorganizowanym seminarium udział wzięło kilkadziesiąt osób, w  tym prokuratorzy, przedstawiciele stowarzyszenia SOS dla Rodziny oraz Komendy Wojewódzkiej i Komendy Miejskiej w Szczecinie, kuratorzy sądowi oraz pracownicy pomocy ośrodków rodzinie.

Podczas seminarium przedstawiono możliwości korzystania przez osoby pokrzywdzone przestępstwem z informacji udostępnianych drogą elektroniczną za pośrednictwem  strony internetowej INFOVICTIMS (międzynarodowego poradnika osób pokrzywdzonych przestępstwem) oraz aplikacji „Pomocnik”.

www.infovictims.com

www.szczecin.pr.gov.pl/pokrzywdzeni/aplikacja-pomocnik-wsparcie-dla-osob- pokrzywdzonych-przestepstwem/

 

 

Ustawienia dostępności