Komunikat

Akt oskarżenia w sprawie uszczuplenia podatku VAT w związku z działaniem zorganizowanej grupy przestępczej  

Opublikowano 9 marca 2018 r., o godz. 11:54 przez

W dniu 14 lutego 2018 roku Wydział I do Spraw. Przestępczości Gospodarczej Prokuratury Regionalnej w Szczecinie skierował do Sądu Okręgowego w Szczecinie akt oskarżenia przeciwko Annie S.  i innym o czyny z art. 258 § 1 kk i inne.

Aktem oskarżenia objęto 10 podejrzanych, którym przedstawiono łącznie 46 zarzutów dotyczących udziału w zorganizowanej grupie przestępczej mającej na celu uszczuplenie podatku od towarów i usług, oszustwa podatkowe, pranie pieniędzy, jak również tworzenie poświadczającej nieprawdę dokumentacji księgowej, a nadto  składanie nierzetelnych sprawozdań finansowych.  Sprawcom zarzucono narażenie     na uszczuplenie podatku VAT w kwocie  475.904.24,23 zł. Łączna kwota uszczupleń     i narażenia na uszczuplenie podatku VAT objętych postanowieniami o przedstawieniu zarzutów wyniosła 1.053.302.766,49 zł. Zakresem śledztwa objęto działalność 21 podmiotów z terenu całego kraju oraz Włoch. W ramach stworzonej przez siebie struktury przestępczej Anna S., Adam N. oraz pozostali członkowie grupy wystawiali    i przyjmowali nierzetelne faktury VAT wykazując, jako przedmiot transakcji łodzie motorowe, usługi, stal, linię do produkcji bioestrów, prawa autorskie, a następnie składając deklaracje podatku VAT uzyskiwali oraz usiłowali uzyskiwać nienależny im zwrot podatku VAT. Akt oskarżenia liczy 1298 stron, zgromadzono 77 tomów akt głównych oraz 290 załączników, w tym obszerną dokumentację podatkową.

W toku śledztwa dokonano zabezpieczenia nieruchomości, w tym willi w Magdalence, bransoletki z czarnymi diamentami oraz środków pieniężnych na rachunkach bankowych, stosując instytucję blokady rachunku bankowego.

Ustawienia dostępności