Komunikat

Śledztwo w sprawie budowy i eksploatacji Autostrady A2 i A4

Opublikowano 9 marca 2018 r., o godz. 11:52 przez

Na polecenie prokuratora generalnego, prokuratura regionalna w Szczecinie wszczęła śledztwo w sprawie przekroczenia uprawnień i niedopełnienia obowiązków przez funkcjonariuszy publicznych zobowiązanych i uprawnionych do zajmowania się sprawami majątkowymi Skarbu Państwa, w zakresie zawierania umów na budowę         i eksploatację jak i kolejnych aneksów do wskazanych umów dotyczących autostrady A2 na odcinku Świecko – Nowy Tomyśl, Nowy Tomyśl-Konin.

W toku śledztwa ponownie badane będą również okoliczności dotyczące wypłaty zawyżonych rekompensat z tytułu przejazdu przez autostradę samochodów ciężarowych, które to rekompensaty wypłacane były ze środków publicznych –Krajowego Funduszu Drogowego, który pokrywał ciężary finansowe wynikające z zawartych umów koncesyjnych. Prokuratura regionalna podjęła postępowanie umorzone w 2008 roku przez Prokuraturę Okręgowa w Szczecinie.

W toku śledztwa analizowane będą również przyjęte w umowach zasady ustalania wysokości „opłaty za przejazd” autostradą A2.

Dodatkowo przedmiotem śledztwa objęte są kwestie dotyczące budowy i eksploatacji Autostrady A4 na odcinku Katowice-Kraków.

Śledztwo aktualnie prowadzone jest w kierunku czynów z art. 231 kk i art. 296 kk, które to czyny zagrożone są karą do 10 lat pozbawienia wolności.

Ustawienia dostępności