Ogólne

Narada roczna prokuratorów

Opublikowano 13 marca 2018 r., o godz. 13:54 przez

W dniu 8 marca 2018r. odbyła się roczna narada prokuratorów, poświęcona omówieniu wyników pracy powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury regionu szczecińskiego za 2017 rok oraz określeniu kierunków działania i bieżących zadań na rok 2018.

W naradzie, której przewodniczył Prokurator Regionalny w Szczecinie Pan Artur Maludy, wziął udział Pan Andrzej Pozorski – Zastępca Prokuratora Generalnego Dyrektor Głównej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu. Przekazali oni prokuratorom najważniejsze zagadnienia związane z pracą prokuratury w 2017r.

Nadto, w toku narady w krótkich, syntetycznych wystąpieniach najistotniejsze informacje dotyczące funkcjonowania poszczególnych jednostek lub komórek organizacyjnych i wyniki ich pracy przedstawili Pani Małgorzata Zapolnik – Zastępca Prokuratora Regionalnego w Szczecinie, Pani Małgorzata Mach – Naczelnik Wydziału I do spraw Przestępczości Gospodarczej Prokuratury Regionalnej w Szczecinie. Pan Michał Lasota – Naczelnik Wydziału III Organizacyjno – Sądowego Prokuratury Regionalnej w Szczecinie, a także Pani Agnieszka Leszczyńska – Prokurator Okręgowy w Gorzowie Wielkopolskim, Pan Krzysztof Kozber – Prokurator Okręgowy w Koszalinie i Pan Remigiusz Dobrowolski – Prokurator Okręgowy w Szczecinie.

 

Ustawienia dostępności