Zamówienia publiczne - aktualne

Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Dostawę systemu informacji prawnej wraz aktualizacjami systemu”

Opublikowano 15 marca 2018 r., o godz. 12:16 przez

1. Zaproszenie do złożenia oferty – RP VI WBA 230.40.2017

1a. Zał. nr 1 do Zaproszenia RP VI WBA 230.40.2017

2.Pytania i odpowiedzi

3.Odpowiedzi na pytania wykonawców RP VI WBA 230.40.2017 cz. II

4.Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (RP VI WBA 230.40.2017)

 

Ustawienia dostępności