Zamówienia publiczne - aktualne

RP VI WBA 261.5.2018 – „Świadczenie kompleksowej usługi w zakresie utrzymania czystości w obiekcie i na terenie przyległym do budynku Prokuratury Regionalnej w Szczecinie przy ul. Mickiewicza 151d, 153 i Brzozowskiego 1, 2”

Opublikowano 19 marca 2018 r., o godz. 15:13 przez

Wszystkie dokumenty dotyczące postępowania znajdują się w poniższych odnośnikach:

1. Zaproszenie do złożenia oferty
1a. Warunki Zamówienie na usługę utrzymania czystości z załącznikami
1b. Warunki Zamówienie na usługę utrzymania czystości z załącznikami – wer. edytowalna
2.Pytania i odpowiedzi
3.Informacja z otwarcia

4.Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Ustawienia dostępności