Oferty pracy

RP III WOS 1111.2.2018 – Konkurs na stanowisko asystenta prokuratora w Prokuraturze Regionalnej w Szczecinie

Opublikowano 4 maja 2018 godz. 11:15 przez

Na podstawie § 6 i 7 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 2 listopada 2016 r. w sprawie przeprowadzania konkursu na stanowisko asystenta prokuratora   ( Dz. U. z 2016 r., poz. 1838) informuję, że :

I etap konkursu na stanowisko  asystenta prokuratora w Prokuraturze Regionalnej w Szczecinie – polegający na :

  1. ocenie czy zgłoszenie kandydata spełnia wymogi formalne, o których mowa w § 3 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia  2  listopada  2016 r.  w sprawie przeprowadzania konkursu na stanowisko asystenta prokuratora  oraz czy zostało złożone w terminie,
  2. ocenie czy kandydat spełnia wymogi formalne, o których mowa w art. 176 § 1   ustawy z dnia 28  stycznia 2018  r. Prawo  o prokuraturze (Dz. U. z 2017 r. poz. 1767 z późn. zm.)

przeprowadzony zostanie w dniu  14  maja  2018 r. w siedzibie Prokuratury Regionalnej  w Szczecinie.

 

Prokurator Regionalny

Artur Maludy