Oferty pracy

RP III WOS 1111.2.2018 – I etap konkursu na stanowisko asystenta prokuratora w Prokuraturze Regionalnej w Szczecinie

Opublikowano 14 maja 2018 godz. 13:50 przez

RP III WOS 1111.2.2018

 KOMUNIKAT

Na podstawie § 6 i 7 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 2 listopada 2016 r. w sprawie przeprowadzania konkursu na stanowisko asystenta prokuratora (Dz. U. z 2016 r., poz. 1838) informuję, że :

I etap konkursu na stanowisko  asystenta prokuratora w Prokuraturze Regionalnej w Szczecinie – polegający na :

  1. ocenie czy zgłoszenie kandydata spełnia wymogi formalne, o których mowa w 3 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 2 listopada 2016 r. w sprawie przeprowadzania konkursu na stanowisko asystenta prokuratora oraz czy zostało złożone w terminie,
  2. ocenie czy kandydat spełnia wymogi formalne, o których mowa w art. 176 1 ustawy z dnia 28 stycznia 2018 r. Prawo o prokuraturze (Dz. U. z 2017 r. poz. 1767 z późn. zm.)

przeprowadzony zostanie w dniu 16 maja 2018 r. w siedzibie Prokuratury Regionalnej w Szczecinie.

 

                                                                                              Przewodniczący
                                                                                        Komisji Konkursowej
                                                                                               Michał  Lasota