Oferty pracy

RP III WOS 1111.2.2018 – Lista kandydatów dopuszczonych do drugiego etapu konkursu

Opublikowano 22 maja 2018 godz. 10:30 przez

Na podstawie art. 180 § 3 ustawy z dnia 28 stycznia 2016 r. Prawo o prokuratu­rze (Dz. U. z 2017 r., poz. 1767 z późn. zmianami) oraz § 7 ust. 2 i 3 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 2 listopada 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu i trybu przeprowadzania konkursów na stanowisko asystenta prokuratora (Dz. U. z 2016 r. poz. 1838), po stwierdzeniu, że zgłoszenia kandydatów zostały złożone w ter­minie i spełniają wymogi formalne określone w § 3 ust. l, ustalam następującą listę kandydatów dopuszczonych do drugiego etapu konkursu:

 1. Monika Ambroszkiewicz
 2. Aleksandra Awydmirzec
 3. Patrycja Bursa
 4. Magdalena Chmurzewska
 5. Jagoda Ciszewska
 6. Justyna Dzierża
 7. Aleksandra Kannenberg
 8. Idalia Korona
 9. Justyna Łyszkiewicz
 10. Anna Murawska
 11. Justyna Oleska
 12. Karolina Pabian
 13. Katarzyna Pawłowicz
 14. Sylwia Edyta Sęktas
 15. Martyna Skierska
 16. Magdalena Sobalska
 17. Joanna Dagmara Suchowiecka
 18. Paweł Szczukiewicz
 19. Aneta Szczepanik
 20. Nina Wawrzyniak
 21. Paulina Wojtarowicz

Etap II konkursu przeprowadzony zostanie w dniu 15 czerwca 2018 r. o godz. 9 .00 w siedzibie Prokuratury Rejonowej Szczecin – Zachód w Szczecinie ul. Żołnierska 3A, w sali  konferencyjnej   III p.

Uczestnicy konkursu zobowiązani są do stawiennictwa wraz z dowodem toż­samości.