Zamówienia publiczne - aktualne

RP VI WBA 230.31.2018 – zaproszenie do złożenia oferty na „Dostawę i montaż masztu flagowego wraz z dwoma kompletami flag Polski przed siedzibą Prokuratury Regionalnej w Szczecinie przy ul. Mickiewicza 153”

Opublikowano 6 lipca 2018 r., o godz. 09:15 przez

Wszystkie dokumenty dotyczące postępowania znajdują się w poniższych odnośnikach:

1.Zaproszenie do złożenia oferty
2.Załącznik nr 1 – formularz ofertowy
2a.Załącznik nr 1 – formularz ofertowy – wer. edyt.
3.Załącznik nr 2 – projekt umowy
4.Załącznik nr 3 – mapa terenu
5.Załącznik nr 4 – opis przedmiotu umowy
6.Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

Ustawienia dostępności