Zamówienia publiczne - aktualne

RP VI WBA 230.31.2018 – Zaproszenie do złożenia oferty na: „Dostawę i montaż masztu flagowego wraz z dwoma kompletami flag Polski przed siedzibą Prokuratury Regionalnej w Szczecinie przy ul. Mickiewicza 153”

Opublikowano 26 lipca 2018 r., o godz. 11:09 przez

Wszystkie dokumenty dotyczące postępowania znajdują się w poniższych odnośnikach:

1.Zaproszenie do złożenia oferty

2.Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy

2a.Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy – wer. edyt.

3.Załącznik nr 2 – projekt umowy maszt flagowy

4.Załącznik nr 3 – mapa terenu

5.Załącznik nr 4 – Opis przedmiotu zamówienia

6.Informacja o wyborze oferty

Ustawienia dostępności