Zamówienia publiczne - aktualne

RP VI WBA 261.13.2018 Przetarg nieograniczony na „Dostawę komputerów stacjonarnych, monitorów i urządzeń wielofunkcyjnych A4 dla Prokuratury Regionalnej w Szczecinie”

Opublikowano 19 września 2018 r., o godz. 13:06 przez

1. SIWZ

2. Ogłoszenie o zamówieniu nr 618787-N-2018

3. Załączniki


Odpowiedzi na pytania nr 1 do wszystkich wykonawców

Odpowiedzi na pytania nr 2 do wszystkich Wykonawców

Modyfikacja nr 1 do wszystkich Wykonawców

Odpowiedzi na pytania nr 3 do wszystkich Wykonawców


Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarcia ofert – uzupełnienie


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty


Zatrzymanie wadium firmy odmawiającej podpisanie umowy.

139c.Oświadczenie


Informacja o wyborze nowej oferty.

152a.Informacja o wyborze nowej oferty


 

 

Ustawienia dostępności