Komunikat

ZARZUTY I ARESZT DLA KONKUBINY ANDRZEJA Z. ps. SŁOWIK

Opublikowano 21 września 2018 r., o godz. 08:10 przez

Prokuratura Regionalna w Szczecinie prowadzi postępowanie dotyczące zorganizowanej grupy przestępczej kierowanej między innymi przez Sebastiana W, w której strukturach funkcjonował między innymi Andrzej Z. pseudonim Słowik.

 

Podejrzana działała w grupie przestępczej i utrudniała postępowanie

W toku prowadzonego postępowania ustalono fakt utrudniania postępowania przez Andrzeja Z. pseudonim Słowik poprzez przekazywanie poleceń dotyczących funkcjonowania grupy przestępczej swojej konkubinie –  Marcie M.

Ustalenia poczynione w toku śledztwa doprowadziły do zatrzymania Marty M. Na polecenie prokuratora Prokuratury Regionalnej w Szczecinie zatrzymania dokonali 11 września 2018 roku funkcjonariusze Zarządu CBŚP w Szczecinie.

Po doprowadzeniu konkubiny Andrzeja Z. pseudonim Słowik do Prokuratury Regionalnej w Szczecinie prokurator ogłosił jej zarzuty popełnienia trzech przestępstw.

Marta M. podejrzana jest o udział w zorganizowanej grupie przestępczej. Miało to miejsce co najmniej od 1 stycznia 2016 roku do 11 września 2018 roku w Warszawie i innych miejscowościach na terenie Polski. W ramach tej działalności podejrzana między innymi wykonywała polecenia Andrzeja Z. dotyczące przestępczej działalności, koordynowała obrót kokainą w znacznych ilościach, przekazywała członkom grupy informacje dotyczące przestępczych działań, a także podejmowała różne działania w celu utrudnienia prowadzonego postępowania przygotowawczego.

Prokurator zarzucił jej ponadto, że w ramach zorganizowanej grupy przestępczej podejmowała szereg różnych działań mających na celu utrudnienie postępowania przygotowawczego prowadzonego przez Prokuraturę Regionalną w Szczecinie. Działania te były ukierunkowane na to, aby określone osoby, w tym Andrzej Z. pseudonim Słowik, Krzysztof O. pseudonim Kręcony, Leszek D. pseudonim Wańka, Sławomir F., Filip F., Janusz P. pseudonim Parasol oraz Artur R. pseudonim Pinokio, uniknęły odpowiedzialności karnej za popełnione przez nich przestępstwa.

Marta M. podejrzana jest ponadto o branie udziału w obrocie znaczną ilością środka odurzającego w postaci kokainy o wadze co najmniej 1,2 kilograma. Za sprzedaż  narkotyków otrzymała ona środki w kwocie co najmniej 35 tysięcy euro. Przestępstwo to zagrożone jest karą grzywny i karą pozbawienia wolności od lat 2 do 12.

Na wniosek prokuratora Prokuratury Regionalnej w Szczecinie, w dniu 14 września 2018 roku Sąd Rejonowy Szczecin-Prawobrzeże i Zachód zastosował wobec podejrzanej Marty M. środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania.

 

Andrzejowi Z. pseudonim Słowik zarzuca się popełnienie 13 przestępstw

Dotychczas w toku śledztwa prowadzonego przez Prokuraturę Regionalną w Szczecinie prokuratorskie zarzuty usłyszało aż 71 osób. Wobec 14 podejrzanych stosowany jest środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania.

Wśród podejrzanych jest między innymi Andrzej Z. pseudonim Słowik, który obecnie jest tymczasowo aresztowany. Prokurator zarzuca mu popełnienie 13 przestępstw. Dotyczą one między innymi działania w zorganizowanej grupie przestępczej, wymuszeń rozbójniczych, rozbojów, pobić, bezprawnego pozbawienia wolności człowieka, a także przestępstw z ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii. Andrzej Z.  podejrzany jest również o udział w procederze prania brudnych pieniędzy w łącznej kwocie co najmniej 300.100 zł. Zarzucanych przestępstw Andrzej Z. dopuścił się w ramach zorganizowanej grupy przestępczej oraz w warunkach recydywy, co ma wpływ na wyższy wymiar grożącej mu kary.

 

Czym zajmowała się zorganizowana grupa przestępcza

Zorganizowana grupa przestępcza, w której funkcjonował Andrzej Z. pseudonim Słowik oraz jego konkubina Marta M., działała co najmniej od sierpnia 2013 roku do września 2018 roku w Warszawie, Wrocławiu i innych miejscowościach na terenie Polski. Celem grupy  było popełnianie przestępstw karnych oraz karnoskarbowych, polegających na wystawianiu i posługiwaniu się nierzetelnymi fakturami VAT i podawaniu nieprawdziwych danych w deklaracjach VAT-7, składanych we właściwych urzędach skarbowych. Działając w ten sposób sprawcy narażali na uszczuplenie należności publicznoprawnych w postaci podatku VAT. Członkowie grupy zajmowali się również praniem brudnych pieniędzy, popełnianiem przestępstw kryminalnych oraz przestępstw z ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii.

Ustawienia dostępności